Nometne “Alfa” – pirmo reizi Valkā

Valkas pilsētai ir tas gods šomēnes trīs nedēļas, no 6. līdz 26. jūlijam, uzņemt 50 Latvijas talantīgākos vidusskolēnus, nometnes “Alfa” dalībniekus. Precīzāk sakot, nometni uzņem Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija un Valkas novada dome.

Skolēnu no Valkas un Smiltenes novadu izglītības iestādēm nometnes “Alfa” dalībnieku vidū nav, taču audzinātāju komandā ir smilteniešu novadnieki Elīna Spolīte un Rolands Bāliņš, kā brīvprātīgais palīgs darbojas vēl viens smiltenietis Roberts Dobelis.

Alfiešus ikviens rīt varēs satikt kultūras namā

Nometne – seminārs “Alfa” notiek ik gadu,  uz to Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs uzaicina valsts olimpiāžu laureātus un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu valsts konferences pirmo pakāpju ieguvējus.

Vārds “alfietis” nozīmē to, ka cilvēks jau skolas laikā dzīvē ir kaut ko sasniedzis, “Ziemeļlatvijai” skaidro nometnes “Alfa” vadītāja, fizikas zinātņu doktore Virgīnija Vītola.

Nometnes laikā jauniešiem notiek lekcijas un mācību darbs, ko vada pasniedzēji no dažādām Latvijas augstskolām. Priekšmeti ir ķīmija, bioloģija, matemātika, fizika, informātika un ekonomika. Piemēram, vakar bija nodarbības elektronikā, šodien – kvantu ķīmijā un kvantu fizikā, vēl pirms tam – ekonomikā, stāstot, kā dibināt savu uzņēmumu, psiholoģijā, skaidrojot, kā sevi motivēt, un tamlīdzīgi. Tie ir tikai daži piemēri.

Tās visas ir tēmas papildu skolas mācību vielai, kas šiem jauniešiem varētu būt interesantas, jo viņi ir gana spējīgi to ņemt pretī un saprast, piebilst V. Vītola.

Rīt, 24. jūlijā, pulksten 17 Valkas kultūras namā ikvienam interesentam būs iespēja redzēt un dzirdēt, uz ko “Alfas” jaunieši ir spējīgi radošajā jomā. Valkā aizvadītajās nedēļās viņiem tika piedāvātas arī dažādas ārpusstundu aktivitātes, koncerts ir šā darba rezumējums. Programmā ir iekļautas populāras dziesmas korim, teātra etīde un tautas dejas, ko alfiešiem mācīja Valkas jauniešu tautas deju kolektīva “Vendīgs” vadītāja Vineta Skutāne. Ieeja koncertā ir bez maksas.

“Bieži vien gudrie bērni nekad dzīvē nav bijuši uz tautas deju mēģinājumiem vai nekad nav dziedājuši korī. Nometnē iesaistījām viņus arī šādās aktivitātēs. Vēl arī gleznojām, sportojām,” piemērus nosauc Virgīnija Vītola.

Ar alfiešiem strādāja arī smilteniešu novadnieks, dramaturgs un režisors Kārlis Anitens, gan lasot lekciju, gan vadot praktisku nodarbību, kā, savstarpēji mijiedarbojoties, kopīgi iestudēt etīdi.
 
Novērtē pilsētas infrastruktūru

Valkā Latvijas talantīgo jauniešu nometne “Alfa” notiek pirmo reizi, pateicoties labajai infrastruktūrai, ko pilsēta spēj piedāvāt. Alfiešu nodarbības notiek ģimnāzijas ēkā, sporta hallē, kultūras namā, jaunieši arī apskata Valkas apkārtni, izbrauc ekskursijās ar Valkas Tūrisma un informācijas biroja piedāvātajiem īres velosipēdiem. Jauniešiem pieņemšanu sarīkoja Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, pastāstot par Valkas novadu.

“Viss, ko mums vajag, ir šeit uz vietas. Skolas dienesta viesnīca ir izcila! Cilvēki ir viesmīlīgi, atsaucīgi,” jūsmo nometnes vadītāja.
Taujāta, kāds ir nometnes “Alfa” mērķis, viņa piebilst, ka organizatoriem ir svarīgi šos jauniešus savā starpā sapazīstināt un arī mudināt apzināties savas spējas. “Ir jau jūtams, ka viņi būs cilvēki, kuri nākotnē virzīs Latviju uz priekšu. Jau šobrīd dažādu augstskolu augstākās amatpersonas satiekas un priecīgi sarokojas, jo viņi kādreiz bijuši kopā nometnē “Alfa”. Šā iemesla dēļ cits citu pazīst prominences,” teic Virgīnija Vītola.

Viņa arī uzsver, ka nepietiek tikai ar talantu, lai uzvarētu valsts mācību olimpiādēs vai uzrakstītu izcilu zinātniski pētniecisko darbu. Alfieši ir sapratuši, ka ļoti svarīgs ir darbs, spēja pārkāpt pāri negribēšanai mācīties, un tad arī rezultāts neizpaliks. Būtisks aspekts ir arī pedagogu spēja ieinteresēt skolēnus mācīties un iemācīt, kā mācīties, – kā paņemt sev to, ko dod skolotājs.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga apbrīno alfiešu enerģiju un darbaspējas.

“Šajā nometnē jaunieši vasarā mācās un apgūst kaut ko jaunu. Katra diena, tai skaitā sestdiena un svētdiena, viņiem ir mācību dienas. Man patīk, ka šie jaunie cilvēki ir vispusīgi attīstīti, viņi ne tikai  mācās fiziku, ķīmiju un citus eksaktos priekšmetus, bet arī pievēršas dzejai, teātrim, sportam.

Nometnes vadītāja un pārējā komanda ir jauni, enerģiski, aktīvi cilvēki. Lai viņiem izdodas!” novēl L. Kreicberga.

Novados