Noskaidroti erudītākie Smiltenes novada iedzīvotāji

Ar finālturnīru Smiltenes pilsētas Kultūras centrā noslēdzās pirmais Smiltenes novada pašvaldības rīkotais erudīcijas turnīrs “Prāto Smiltenes novadā!”. Uzvarētāju kausu izcīnīja komanda “Gaujas hiēnas”.

“No 14. septembra līdz 9. novembrim vairāk nekā 25 komandas četru līdz sešu cilvēku sastāvā, no kuriem vismaz viens dalībnieks bija bērns, piedalījās erudīcijas turnīra kārtās Grundzālē, Palsmanē, Launkalnē, Mēros un Blomē. Katras kārtas pirmo trīs vietu ieguvēji izcīnīja iespēju startēt turnīra finālā, kas tika aizvadīts 23. novembrī Smiltenē,” stāsta Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Kovala.

Kā atklāja apkopotie rezultāti, visplašāk apmeklētākie turnīri aizvadīti Mēros un Blomē, kuros sacentās 15 komandas, visveiksmīgāk komandām veicās Grundzālē un Mēros, kurās tika uzstādīts visaugstākais vidējais kopējais rezultāts – 43,6 punkti.

I. Kovala informē, ka fināla turnīrā Smiltenē par kausu kopumā sacentās 15 komandas. Iegūstot 54 punktus, uzvarētāju kausu erudīcijas turnīrā “Prāto Smiltenes novadā!” izcīnīja  komanda “Gaujas hiēnas” (Santa Vintere, Kaspars Pakulis, Rūdis Rozītis, Rihards Rainbahs, Arnis Lasmanis, Lauma Lasmane), 2. vietā ar 49 punktiem, visprecīzāk atbildot uz papildu kārtā uzdoto jautājumu, komanda “No meža nācis!” (Valdis Bormanis, Jānis Bormanis, Inga Bormane, Valda Elstiņa, Līga Vilciņa, Roberts Bormanis), bet 3. vietu ar 49 punktiem ieguva “Tīģerkliņģernēģeri” (Antra Ķikute, Kristīne Ķikute, Elza Ķikute, Elita Šulca, Rubens Pāvils Šulcs).

“Sakām lielu paldies ikvienam dalībniekam par iesaistīšanos, radošumu komandu noformējumos un pozitīvi aizvadītajām erudīcijas sestdienām, kā arī turnīra organizatoriem Jānim Siliņam ar komandu.

Erudīcijas turnīrs “Prāto Smiltenes novadā!” tika rīkotas ar mērķi popularizēt erudīcijas spēles kā labu brīvā laika pavadīšanas veidu komandās kopā ar ģimenes locekļiem un draugiem, kā arī dot iespēju spēļu dalībniekiem papildināt zināšanas dažādās tēmās. Erudīcijas turnīru “Prāto Smiltenes novadā!” organizēja Jānis Siliņš, to noteica pēc tirgus izpētes rezultāta,” stāsta I. Kovala.

Pašvaldība erudīcijas turnīru rīkoja projekta “Ģimenei labvēlīgas vides veicināšana Smiltenes novadā” ietvaros.

Pasākums tika finansēts, pateicoties Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālam atbalstam Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas „Projektu konkurss par finansiālu atbalstu pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām ģimenei labvēlīgas vides veidošanai sabiedrībā” ietvaros. Projekts Nr.  2/GIMEN/19/027  "Ģimenei labvēlīgas vides veicināšana Smiltenes novadā".


VIEDOKĻI

Santa Vintere, Smiltenes vidusskolas 10.b klases skolniece, komandas “Gaujas hiēnas” dalībniece:

- Līdz šim biju piedalījusies dažādos skolas erudīcijas turnīros, tik liela mēroga kā šis – pirmo reizi. Komandā uzaicināja Kaspars Pakulis. Zināju tikai viņu un Rūdi Rozīti, pārējie komandas biedri iepriekš nebija pazīstami. Mans mērķis bija pārbaudīt zināšanas. Vēl viens būtisks faktors, spēles vadīja Jānis Siliņš no Vidzemes jauno ģeogrāfu skolas, viņu zināju kā gudru un interesantu personību.

Uzvara mums nāca viegli, jo Rihards Rainbahs un Arnis Lasmanis ir ļoti gudri, kopumā visi esam erudīti. Noderīgas bija gan jaunākās paaudzes, gan vidējās un vecākās paaudzes zināšanas. Katram bija savas stiprās puses. Daži uzdevumi bija ļoti interesanti un neparasti, piemēram, fotogrāfijas ar Smiltenes novada pagastiem, kas uzņemtas no augšas. Dalībniekiem bija jāatmin pagasti, man tas bija grūti. Toties es zināju, kāpēc Zigfrīds Anna Meierovics gribēja mainīt Ārlietu ministrijas adreses numuru.

Valda Elstiņa, Grundzāles pamatskolas direktore, komandas “No meža nācis!” dalībniece:

- Man patīk prāta spēles, labprāt minu krustvārdu mīklas, bet pati nebūtu pieteikusies. Mani erudīcijas turnīrā “Prāto Smiltenes novadā” pierunāja piedalīties kolēģe Dzintra Bormane, biju patīkami pārsteigta, cik daudz cilvēku tas interesē. Komandas sastāvā apbraukāju gandrīz visu novadu, bija ļoti interesenti, nācās gan asināt prātu, gan neiztikām bez asprātībām. Jāteic, ka šis bija lielisks veids, kā atsvaidzināt zināšanas un uzzināt ko jaunu par Smiltenes novadu. Finālturnīrā izcīnījām otru vietu. Nozīme ir ne tikai zināšanām, bet arī komandas garam, atbalstam un spējai paļauties uz otra viedokli un erudīciju.

Antra Ķikute, projektu vadītāja, komandas “Tīģerkliņģernēģeri” pārstāve:

- Līdzīgā sastāvā esam piedalījušies erudīcijas spēlēs Apē un komandu turnīrā “Prāta spēles Latvijas kauss”, kas pavasarī notika Smiltenē. Esmu sapratusi, ka šis ir labs veids, kā pavadīt brīvo laiku, vienmēr uzzinot arī ko jaunu. Jautrību sagādā gan  pareizo atbilžu zināšana, gan nezināšana. Turnīra finālkārtā Smiltenē viens no nosacījumiem bija, ka komandā jābūt dalībniekam, kurš vēl nav sasniedzis pilngadību. Tas nozīmē, ka varēja iesaistīt arī jaunākos ģimenes locekļus. Pozitīvi, ka komandas pārstāvēja dažādu paaudžu cilvēki. Sagatavoties šādiem turnīriem iepriekš nemaz nav vienkārši, vienīgi, dodoties uz konkrēto pagastu, varēja nojaust, ka jautājumi varētu būt saistīti ar tā vēsturi. Pirmo reizi erudīcijas turnīrā bija ne tikai jautājumi, bet arī uzdevums, kurā jāapraksta problēma. Piemēram, attēls ar ielu, mums bija jāpasaka, kas tur ir noticis. Pareizo atbildi nezinājām, taču mans novērojums, piedaloties turnīrā, – Smiltenes novadā dzīvo ļoti erudīti cilvēki.

Novados