Noskaidroti Valkas novada domes Atzinības rakstu laureāti

Ik gadu valsts svētku svinīgajā pasākumā Valkas pilsētas kultūras namā tiek apbalvoti Valkas novada Atzinības rakstu laureāti.

Ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem apbalvo cilvēkus, uzņēmumus un organizācijas par nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, kultūras, sporta, nevalstisko organizāciju un pašvaldības darba jomās, kā arī par ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.

Šobrīd, publikācijas tapšanas brīdī, vēl nav zināms vai svinīgais pasākums klātienē drīkstēs notikt, jo tiek gaidīti valdības lēmumi par turpmāko kultūras pasākumu norisi. Neskatoties uz to, Valkas pašvaldība vēlas, lai ikviens Atzinības raksta saņēmējs justos novērtēts.

No sirds apsveicam visus laureātus un pateicamies par ieguldīto darbu, pūlēm un neatlaidību savā jomā!

Aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai par gaidāmo pasākumu un iespējamajām izmaiņām Valkas pašvaldības mājaslapā www.valka.lv.

Valkas novada domes Atzinības rakstus saņems:

1. Agneta KĪTA, viesu nama “Bergervilla” īpašniece un vadītāja – par unikāla tūrisma objekta radīšanu 

2. Valkas novada Zvārtavas pagasta Zemnieku saimniecība “KĀRŠUPES”par veiksmīgu un inovatīvu uzņēmējdarbību Zvārtavas pagastā

3. Ruta ŽAVORONKOVA, bijusī Valkas Ausekļa un Rūjienas ielas mikrorajona daudzdzīvokļu māju sētniece – par ilggadēju, godprātīgu un apzinīgu sētnieces pienākumu veikšanu

4. Ingrīda VABALE, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas krievu valodas un psiholoģijas skolotāja – par ilggadēju mērķtiecīgu un iniciatīvas bagātu pedagoģisko un metodisko darbu

5. SIA “AKORDS-3”, Valkas novada metālapstrādes uzņēmums – par radošu pieeju un ieguldījumu Valkas novada ekonomiskajā attīstībā

6. Sarmīte REKE, Valkas pilsētas kultūras nama folkloras ansambļa “Nāburgi” dalībniece – par ilggadēju ieguldījumu Valkas novada kultūras attīstībā, popularizēšanā un tradīciju kopšanā

7. Valkas novada Valkas pagasta DABAS SAIMNIECĪBA “BEKAS”, īpašnieki Viesturs Lārmanis un Inese Gmizo – Lārmane – par videi draudzīgu saimniekošanu un Valkas novada dabas mantojuma popularizēšanu

8. Laura BUILE, Valkas novada Ērģemes pagasta zemnieku saimniecības “Kurģi” saimniece – par entuziasmu un mērķtiecīgu darbu zirgkopības un lauku tūrisma attīstībā

9. Gita AVOTE, Ērģemes pamatskolas direktore – par nesavtību, mērķtiecību un profesionalitāti, vadot Ērģemes pamatskolu

10. Irina PUHOVA – SURUDO, SIA “Jaunā aptieka” farmaceite – par pašaizliedzīgu, godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada iedzīvotāju veselības uzturēšanā un uzlabošanā


Novados