Noslēgts jauns partnerattiecību līgums par Kobiļņicas pašvaldības (Polija) un Valkas novada sadarbību

Šī gada 18. jūnijā Valkas novada dome noslēdza jaunu parterattiecību līgumu uz nenoteiktu laiku ar Kobiļņicas pašvaldību (Kobylnica, Polija). Jaunais sadarbības līgums turpina 2013. gadā iesākto sadarbību starp abām pašvaldībām.

Jaunais līgums noslēgts, lai turpinātu abu pašvaldību ilggadējo sadarbību, uzturētu partnerību un dotu lielākas iespējas dalīties zināšanās un pieredzē. Sadarbības līguma ietvaros paredzēta sadarbība izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jomās - sadarbība starp skolām, pieredzes apmaiņas braucieni bērnu un jaunatnes grupām, kontakta veicināšana starp abu pašvaldību uzņēmējiem, pieredzes apmaiņa teātra darbības jomā.

Novados