Noteikta stingrāka Valkas-Valgas robežas šķērsošanas kārtība

Igaunijas Policijas un Robežsardzes padome noteikusi stingrākus vērtēšanas kritērijus cilvēkiem, kuri vēlas šķērsot valsts robežu humānu apsvērumu (ģimenes) dēļ.

Ja Jūsu ģimene vai tuvi radinieki atrodas Valgā, vērsieties Valkas novada domes sekretariātā, zvanot uz tālruņiem 64707486, 29250086 vai rakstot uz e-pastu [email protected], norādot informāciju ne tikai par sevi, bet arī par savu ģimenes locekli.

Informācija, kuru nepieciešams norādīt:

  1. Uzvārds, Vārds
  2. Personas kods
  3. Pilsonība
  4. Personu apliecinoša dokumenta numurs
  5. Dzīvesvietas adrese Latvijā vai Igaunijā
  6. Iemesls robežas šķērsošanai:

  • Ja robežšķērsošana nepieciešama, lai apmeklētu pie ģimenes locekļa: tuvinieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese.
  • Ja robežšķērsošana nepieciešama darba dēļ: uzņēmuma nosaukums, adrese.
  • Ja robežšķērsošana nepieciešama citu iemeslu dēļ, piemēram, ārsta apmeklējums, jāiekļauj slimnīcas nosaukums, adrese, u.c.

Pieprasījumā jānorāda arī robežpunkts kuru plānojat šķērsot: Valga-I robežpunkts, kas atrodas Rūjienas ielā  vai Valga-III robežpunkts, kas atrodas Semināra ielā. Informējam, ka šķērsot robežu būs atļauts tikai pieprasījumā norādītajā robežpunktā.

Atgādinām, ka Valkas novada dome neizsniedz atļaujas robežas šķērsošanai, bet veido sarakstu ar personām, kurām humānu apsvērumu dēļ nepieciešams šķērsot robežu.

Šis saraksts tiek nosūtīts Igaunijas Policijas un Robežsardzes padomei, kas 24 stundu laikā izvērtē katras personas nepieciešamību šķērsot robežu.

Darba ņēmējiem, kas strādā Latvijā, bet dzīvo Igaunijā, par nepieciešamību šķērsot robežu lūdzam rakstīt uz Valkas novada domes e-pastu: [email protected] vai zvanīt uz iepriekšminētajiem tālruņa numuriem.

Darba ņēmējiem, kas strādā Valgā vai citur Igaunijā, paliek iepriekšējā kārtība. Vērsieties pie sava darba devēja, kuram jāraksta iesniegums Igaunijas Policijas un Robežsardzes padomei, sūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected].


Informējam, ka personas, kurām nepieciešams robežu šķērsot tikai vienu reizi, piemēram, ID kartes saņemšanai otrā valstī, netiks iekļauti domes veidotajā sarakstā. Šādos gadījumā aicinām, vērsties pie igauņu robežsargiem pašiem, izklāstot savu situāciju.

Novados