Palsmanes ciematā apkure kļūs dārgāka

Jau rakstījām, ka jaunajā apkures sezonā Smiltenes novada Palsmanes ciematā gaidāmas lielas izmaiņas centralizētajā siltumapgādē, ieskaitot šā pakalpojuma sniedzēja nomaiņu.

Līdz šim Palsmanē bija divas katlumājas, vienā no tām siltumu daudzdzīvokļu mājām un savām iestādēm ražoja pašvaldība, bet otrā savām vajadzībām – Smiltenes novada speciālā pamatskola, taču turpmāk tā vairs nenotiks.

Siltumu centralizēti ražos privātuzņēmums

Sākot ar jauno apkures sezonu, Palsmanē būs tikai viena katlumāja ciemata centrā, kurā siltumu  centralizēti ražos privāts uzņēmums ārpakalpojuma veidā – SIA “Ilūkstes siltums”, kas izraudzīts konkursa kārtībā. Smiltenes novada dome nolēmusi deleģēt uzņēmumu “Ilūkstes siltums” uz 10 gadiem nodrošināt iedzīvotājus ar siltumapgādes pakalpojumiem (siltumenerģijas pārvadi, sadali un tirdzniecību) no Palsmanes centra  katlumājas. Speciālās pamatskolas katlumāja savu darbu pārtrauks.

Pašvaldība arī nolēmusi apstiprināt jaunās sezonas apkures maksu siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanai no Palsmanes centra katlumājas par saražoto un piegādāto siltumenerģijas vienu megavatstundu 59,89 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Tādu tarifu piedāvā uzņēmums “Ilūkstes siltums”.

Tas nozīmē, ka jaunajā apkures sezonā par apkuri būs jāmaksā vairāk Palsas upes vienā krastā dzīvojošajiem Palsmanes ciema daudzdzīvokļu māju iemītniekiem un pašvaldības iestādēm (pamatskolai, pirmsskolas izglītības iestādei, kultūras namam), kas līdz šim saņēma siltumenerģiju no ciemata centrā esošās pašvaldības katlumājas un maksāja par vienu megavatstundu 47,01 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Savukārt Palsas upes otrā krastā esošās Smiltenes novada speciālās pamatskolas katlumājā saražotās siltumenerģijas apkures tarifs bija 62,64 eiro.

Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja Tigna Podniece skaidro, ka apkures tarifs tiem patērētājiem, kuri saņem siltumu no centra katlumājas, tik un tā būtu mainījies, jo esošais tarifs (47,01 eiro par vienu megavatstundu) tika apstiprināts 2009. gadā.

“Valstī vairāk nekā 10 gadu laikā ir mainījušās daudzas lietas: vidējā alga, nodokļi, elektroenerģijas cena un citas. Tas viss ietekmē tarifu. Pašvaldība jau aprēķināja, ka tad, ja pati turpinātu sniegt centralizētās siltumapgādes pakalpojumus, apkures tarifs Palsmanē būtu vismaz 80 eiro par vienu megavatstundu, neskaitot pievienotās vērtības nodokli,” stāsta Tigna Podniece.

Jaunumi būs no 1. oktobra

Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja piebilst, ka pašvaldības lēmums deleģēt uzņēmumam “Ilūkstes siltums” centralizētās siltumapgādes pakalpojumus Palsmanē šobrīd ir saskaņošanas procesā. Deleģēšanas līgumu ar uzņēmumu varēs parakstīt, tiklīdz būs saņemts saskaņojums no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

Plānots, ka SIA “Ilūkstes siltums” sava darbība Palsmanē jāuzsāk no šā gada 1. oktobra.

Jau rakstījām, ka Smiltenes novada domes izsludinātā konkursa nolikums paredz, ka konkursa uzvarētājam (tātad uzņēmumam “Ilūkstes siltums”) par saviem līdzekļiem Palsmanē jāuzstāda mobila konteinertipa katlumāja siltuma ražošanai no šķeldas. Šāda veida katlumājas ir automatizētas, to darbību var vadīt attālināti ar speciālas aplikācijas palīdzību. 

SIA “Ilūkstes siltums” bija vienīgais pretendents, kas pieteicās šajā konkursā.

Novados