Palsmanes siltumapgādi pašvaldība vēlas nodot privātuzņēmējam

Smiltenes novada Palsmanē gaidāmas būtiskas izmaiņas centralizētajā siltumapgādē. Ja līdz šim ciematā bija divas katlumājas, kur vienā no tām siltumu daudzdzīvokļu mājām un savām iestādēm ražoja pašvaldība, bet otrā savām vajadzībām – Smiltenes novada speciālā pamatskola, tad turpmāk tā vairs nenotiks.

Sākot ar jauno apkures sezonu, Palsmanē būs tikai viens objekts, kur siltumu ražos centralizēti, turklāt to darīs privāts uzņēmums ārpakalpojuma veidā, ja vien šāds uzņēmējs pieteiksies un viņa piedāvājums atbildīs pašvaldības izvirzītajiem nosacījumiem.

Cer uz zemāku apkures tarifu

Smiltenes novada deputāti šomēnes notikušajā sēdē nolēma izsludināt konkursu par deleģēšanas līguma slēgšanu siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanai Palsmanē.

“Ļoti ceru, ka šādi apkures tarifs Palsmanē samazināsies un iepirkuma uzvarētājs piedāvās apkures tarifu, kas būs zemāks par līdzšinējo, jo vairs nebūs jāuztur divas katlumājas,” “Ziemeļlatvijai” teic  Smiltenes novada deputāts, Palsmanes iedzīvotājs Jānis Pērle.

Līdz šim pašvaldības katlumājas apkures tarifs bija 47,01 eiro par vienu megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet skolas katlumājas tarifs – 62,64 eiro. Pašvaldības katlumājā siltumu var ražot gan no malkas, gan gāzes, bet skolā – no malkas.

Ar pretendentu, kurš konkursā uzvarēs, pašvaldība uz 10 gadiem noslēgs deleģēšanas līgumu un izvirzīs uzdevumu nodrošināt Palsmanes pašvaldības objektus (tai skaitā skolas, bērnudārzu, kultūras namu) un piecu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus ar siltumenerģiju ēku apsildei.  Pieminētās piecas mājas ir “Smaidas”, “Vārpas”, “Rozītes”, “Zvaigznītes” un “Dūjiņas”.

Konkursa nolikums paredz, ka uzvarētājam par saviem līdzekļiem Palsmanē jāuzstāda mobila konteinertipa katlumāja siltuma ražošanai no šķeldas (šāda veida katlumājas ir automatizētas, to darbību var vadīt attālināti ar speciālas aplikācijas palīdzību). Pašvaldība  konkursa uzvarētājam arī iznomās Palsmanes centralizēto siltumtrasi, nosakot nomas maksu 1590,89 eiro gadā.
Pretendentiem piedāvājums dalībai konkursā jāiesniedz Smiltenes novada domē līdz 19. jūnijam pulksten 14. 

Deviņu štata vietu vairs nebūs

Smiltenes novada deputāts Jānis Pērle “Ziemeļlatvijai” uzsver, ka pašvaldība jau ilgāku laiku mērķtiecīgi virzījās uz reorganizāciju Palsmanes ciema centralizētajā siltumapgādē. No centra katlumājas līdz internātskolas trasei Palsas upes otrā pusē tika izveidota jauna siltumtrase, lai skolai nevajadzētu uzturēt savu katlumāju, kurā saražotā siltuma izmaksas bija lielas.

“Palsmanē uz attiecīgi mazo iedzīvotāju skaitu un visām ēkām ir divas katlumājas, kas abas prasa jaunus resursus, jaunus skursteņus, jaunas centrālapkures krāsnis, jo vecās ir nolietojušās. Attiecīgi labāk, lai ir viena vieta, kur siltumu ražo, jo, skatoties nākotnē, tas būs daudz izdevīgāk. Tad vēl – Palsmanē abās katlumājās kopā bija pavisam deviņas štata vietas. Jā, cilvēkiem bija darbs, bet domāju, ka kurinātāja profesija ir diezgan izmirstoša, tā ir sezonāla, un pēc gadiem desmit varbūt nevarēsim atrast cilvēku, kurš gribēs kurināt,” pieļauj Jānis Pērle.

Taujāts, ko pašvaldība darīs tad, ja konkursā neviens pretendents nepieteiksies, deputāts skaidro, ka tādā gadījumā siltumu centralizēti varēs ražot no malkas pašvaldības katlumājā, jo tā nekur nepazudīs.

Novados