Pārbūvei slēdz tiltu pār Palsas upi Variņu pagastā

Informējam, ka 2021.gada 3.februārī plānots uzsākt būvdarbus objektā “Ceļa Oktobra iela–Sējumi–Saujas posms, Variņu pagastā, Smiltenes novadā”, t.sk. tilta pār Palsu pārbūve. Darbi objektā tiks uzsākti ar tilta pār Palsu pārbūvi, līdz ar to no 2020.gada 3. februāra tiks SLĒGTA satiksme pār tiltu.

Slēgtā tilta apbraukšana tiks organizēta pa apbraucamo ceļu Oktobra iela–valsts autoceļs V268 Ķeņģi–Variņi–Rudbārži posms–pašvaldības autoceļš Sējumi–Saujas posms. Lūdzam visus satiksmes dalībniekus respektēt uzstādītās ceļa zīmes un atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!

Satiksmes organizācijas shēma

Autoceļa un tilta pārbūve tiek veikta pašvaldības īstenotā projekta  “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā” Nr. 5.6.2.0/20/I/020 ietvaros, kura mērķis ir attīstīt degradēto teritoriju un sakārtot publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, veicot ceļa Oktobra iela–Sējumi–Saujas posma, t.sk. tilta pār Palsu pārbūvi, kas radīs pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, pozitīvi ietekmējot uzņēmumu konkurētspēju, ekonomisko aktivitāšu pieaugumu un jaunu darba vietu radīšanu Smiltenes novada Variņu pagastā.

Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, plānota vietējā līmeņa autoceļa Oktobra iela–Sējumi–Saujas posma pārbūve (0,576 km), t.sk. tilta pār Palsas upi pārbūve, iekļaujot asfalta seguma pārbūvi, pamata nesošo minerālmateriālu konstruktīvo kārtu pastiprināšanu un atsevišķos posmos veikt pilnu segas konstrukcijas pārbūvi.

Kopējās projekta izmaksas ir 579 015,42 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 407 945,16 EUR.  Būvdarbu izpildītājs – SIA “8 CBR”, būvuzraugs – SIA “RS Būvnieks”, autoruzraugs – SIA “JOE”.

Novados