Pasniegs Strenču novada domes apbalvojumus

Pirmdien, 18. novembrī, pulksten 15 Strenču novada kultūras centrā notiks Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs pasākums “Kamēr mīlestība tevī un manī, Celsimies Latviju laimīgu darīt!”. Svētku sarīkojumā suminās tos novada cilvēkus, kuri šogad izpelnījušies titula “Gada cilvēks 2019” un “Gada kolektīvs 2019” godu.

Viņiem pasniegs Strenču novada domes Atzinības rakstus. Būs arī koncerts, kurā uzstāsies Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas simfoniskā orķestra koncerts (diriģents Andris Vecumnieks), informē pašvaldība.

Strenču novada domes apbalvojums “Gada cilvēks 2019” piešķirts 11 iedzīvotājiem: Strenču novada pašvaldības zemes ierīkotājai Alīnai Ločmelei par mūža ieguldījumu un ilggadēju darbu Strenču novadā, veicinot novada izaugsmi, Strenču novada vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai Lailai Pāvuliņai par nozīmīgu pedagoģisko ieguldījumu un profesionalitāti skolēnu izglītošanā, Strenču novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Inai Neimanei  par godprātīgu darbu pašvaldībā, ieinteresētību un neatlaidību sava amata pienākumu veikšanā, Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājai Ivetai Encei par ieguldījumu novada attīstībā un izaugsmē, valsts SIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ārstam - psihiatram Raivim Loginam par profesionālu darbu garīgās un psihiskās veselības aprūpē un ieguldījumu sabiedrības izglītošanā, Strenču mūzikas skolas skolotājai Jeļenai Tēraudkalnei par ilggadēju un radošu darbu, vadot novada muzikālos kolektīvus “Sudāruška” un “Varavīksne”, Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” skolotāja palīdzei Svetlanai Andrējevai par nesavtīgu ieguldījumu un atsaucību, veicot tiešos darba pienākumus, Strenču novada iedzīvotājai Artai Šomasei par ilggadēju, neatlaidīgu darbu, veicot audžuģimenes misiju, Plāņu pagasta “Vadžu” saimniekam Guntim Ķigulim par ieguldījumu novada vides pilnveidošanā, vēstures izpēti un popularizēšanu, Strenču novada iedzīvotājam Gintam Čukuram par neizsīkstošu enerģiju un radošu iniciatīvu, līdzdarbojoties Strenču novada kultūras dzīvē, Strenču novada iedzīvotājam Ērikam Ēķim par iniciatīvu un godprātīgu darba veikšanu vides labiekārtošanā.

Savukārt Strenču novada domes apbalvojums “Gada kolektīvs 2019” piešķirts senioru Dāmu deju kopai “Madaras” par ieguldīto enerģiju un entuziasmu, darbojoties kolektīvā un popularizējot Strenču novada vārdu.

Valsts svētku sarīkojums notiks arī Sedā, kur šovakar, pulksten 18, kultūras namā sāksies Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums “Mēs esam dzimuši starot un sildīt šo zemi”. Uzstāsies Sedas skolas audzēkņi un Valmieras kultūras centra etno kokļu kopa Zanes Sniķeres vadībā.

Novados