Pašvaldība izmanto jauno saukli

Pēc administratīvi teritoriālās reformas Smiltenes novads, kam pievienojās Apes un Raunas novadi, sācis izmantot jauno vizuālo identitāti. Līdzšinējā saukļa “Smiltenes novads, vieta kur augt!” vietā tiek izmantots sauklis “Smiltenes novadā sanāk!”.

Smiltenes novada pašvaldības vizuālās indentitātes galvenie elementi ir grafiskā zīme un sauklis. Grafiskās zīmes pamatā ir modernizēta rudzupuķe, kas sastāv no septiņām lapiņām jeb septiņām Smiltenes novadam svarīgām jomām: uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, dabas, ģimenēm. 

Savukārt sauklis “Smiltenes novadā sanāk!” simbolizē sanākšanu vienuviet un izdošanos – Smiltenes novadā cilvēki sanāk, lai dzīvotu, strādātu, mācītos un atpūstos, kā arī Smiltenes novadā cilvēki dara un viņiem sanāk.

Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Beitika “Ziemeļlatvijai” stāsta, ka jauno simbolu pašvaldība izmanto kopš jūlija, tas redzams gan mājaslapā, gan uz pasākumu afišām. Šo vizuālo identitāti ar modernizēto rudzupuķi akceptējuši arī jaunpienācēji – Rauna un Ape. 

Jāpiebilst, ka Smiltenes novada mārketinga komunikācijas stratēģijas un jaunā zīmola vizuālo elementu ieviešana tika uzsākta, lai veidotu vienotu novada tēlu, vēstītu par sasniegumiem ar jauno saukli “Smiltenes novadā sanāk!”, izceltu unikālās un svarīgākās jomas, veicinātu iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību, kā arī aktivizētu tūrismu un viesu piesaisti. 

“Ziemeļlatvija” noskaidroja, ka drīzumā mainīsies vai arī no jauna tiks apstiprināts Smiltenes novada ģerbonis. Līdzšinējais joprojām ir spēkā esošs, tomēr to pašvaldībā nerekomendē izmantot.

Novados