Pašvaldība palīdz būvēt tiltu no ārzemēm uz Latviju

Latvietim Markusam Izotovam ir 15 gadi. No trīs mēnešu vecuma viņš dzīvo Īrijā, bet šovasar kopā ar ģimeni pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā – savā dzimtenē, ko līdz šim iepazinis no mammas stāstītā un vasarās apciemojot vecmāmiņu.

Lai palīdzētu Markusam un citiem ārzemēs dzīvojošajiem mūsu tautiešu bērniem vecumā no 8 līdz 16 gadiem iejusties Latvijā, Valkas novada dome nesen sarīkoja trīs dienu nometni – sadraudzības pasākumu ar moto “Izzini Valkas novadu, Vid­zemi, Latviju!”.

Pēc iespējas vairāk redzēt Latviju

Nometne sapulcināja pavisam 30 bērnus. Trīs  no viņiem dzīvo un mācās Īrijā, viens – Anglijā, deviņi ir no ģimenēm, kuras no ārzemēm atgriezušās Valkas novadā, bet pārējie ir vietējie bērni un pusaudži.

Visas dienas kopā ar dienas nometnes dalībniekiem bija Anda Kušķe un Ilze Kalniņa. Abām ir pieredze nometņu organizēšanā un vadīšanā. “Kad veidojām programmu, domājām, lai būtu interesanti, lai bērni pēc iespējas vairāk redzētu Latvijas piedāvājumu gan dabā, gan dažādās meistarklasēs. Lielo vecuma amplitūdu (no 8 līdz 16 gadiem) nevienu mirkli nejutām  kā apgrūtinājumu. Visiem kopā bija jauki. Bija arī brīži, kad  bērni paši sadalījās savās interešu grupās,” “Ziemeļlatvijai” stāsta Anda Kušķe.

Pirmajā nometnes dienā dalībnieki pabija Salacgrīvā – gan pie jūras, gan Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, gan pašā pilsētā. Otrajā dienā ekskursijas mērķis bija Sigulda – saldējuma un spieķu darbnīcas,  rodeļu trase, Gūtmaņa ala un dabas takas, orientēšanās spēle “Tūkstošgades stāsts” Turaidas pilī. Nometnes noslēguma diena bija atvēlēta Valkas novadam – pieņemšanai pašvaldībā, kur ar nometnes dalībniekiem tikās Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš, Lustiņdruvas dabas takai Kārķu pagastā un sportiskām aktivitātēm kopā ar kārķēnieti, rakstura līderības pasniedzēju Egilu Purviņu, kā arī Ērģemes pagasta zemnieku saimniecības “Kurģi” apciemojumam.

Ārzemēs pietrūka latviskuma

Nometnes dalībnieks Markuss Izotovs visvairāk priecājas par “Kurģos” redzētajiem zirgiem un paraugdemonstrējumiem jāšanas sportā un kopumā ir gandarīts par visām trijām nometnē pavadītajām dienām, jo uzzinājis daudz jauna par Latviju.

Uz savu dzimteni Markuss ar ģimeni pavisam pārcelsies šomēnes. Septembrī pusaudzis uzsāks mācības 10. klasē Jelgavā.  No šās pilsētas viņa ģimene savulaik pārcēlās uz ārzemēm. Savukārt Valkā dzīvo Markusa vecmāmiņa.

Taujāts, kā tik labi, bez akcenta, runā latviski, kaut arī visus līdzšinējos 15 gadus nodzīvojis ārzemēs, Markuss atteic, ka tas ir viņa mammas nopelns. “Mamma man jau no agra vecuma mācīja latviešu valodu, neļāva mājās runāt angliski. Ja es runāju ar vecākiem angliski, tad viņi ar mani – krieviski, bet es krievu valodu nesaprotu. Mana mamma ir ļoti patriotiska, vienmēr centusies citiem un man iemācīt par Latvijas kultūru, tradīcijām. Vecāki nolēma pārcelties atpakaļ uz Latviju, jo viņiem pietrūkst latviešu sajūtas, viņi grib iet uz latviešu koncertiem, klausīties latviešu dziesmas. Arī man ir jauka sajūta, – atgriezīšos dzimtajā valstī, par kuru man mamma daudz stāstījusi,” priecājas  Markuss.

Pasākums – Kārķos

Nometni – sadraudzības pasākumu “Izzini Valkas novadu, Vidzemi, Latviju!” Valkas novada dome sarīkoja, pateicoties līdzdalībai atbalsta programmā – konkursā  “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”. Vidzemes plānošanas reģions saskaņā ar šā konkursa rezultātiem ir finansiāli atbalstījis Valkas novada domes pieteikumā norādītās aktivitātes, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu, piešķirot finansējumu 10 tūkstošu eiro apmērā, informē Valkas novada domes projekta koordinatore Gunta Smane.

Nometne “Izzini Valkas novadu, Vidzemi, Latviju!” ir viens no pasākumiem šajā atbalsta programmā. Valkas novada dome aicināja ģimenes, kuras atgriezušās Valkas novadā no ārzemēm, uz kopīgu pasākumu Kārķos laikā, kad Kārķu pagasts svinēja savus svētkus. Ģimenēm bija iespēja viesoties Kārķu baznīcā, iziet Lustiņdruvas dabas taku, apskatīt Tradīciju salu un Dabas koncertzālē redzēt Valmieras teātra aktieru grupas “Žerāri” muzikāli humoristisko uzvedumu, piedalīties sporta spēlēs un citos Kārķu pagasta svētku pasākumos, ciemoties un pusdienot mini zoodārzā “Rudzīši”.

Gunta Smane piebilst, ka ar piešķirtā atbalsta līdzfinansējumu Valkas novada mājaslapā www.valka.lv ir izveidots baneris “Remigrācija” un sadaļa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi Valkas novadā”. “Tur regulāri tiek publicēta informācija par pasākumiem, kas organizēti, pateicoties saņemtajam atbalstam, un arī, lai uzrunātu no Valkas novada izbraukušo diasporu un jau uz dzīvi Valkas novadā atgriezušos tautiešus,” piebilst Gunta Smane.

VIEDOKLIS

Egils Purviņš, rakstura līderības pasniedzējs, kārķēnietis:

- Edvards Virza rakstīja: “Bieži vien ļaudīm nav acu savas zemes daiļuma aplūkošanai. Vajadzīgs, lai kāds viņiem tās iedotu, ka viņi varētu cienīt un mīlēt savu zemi.”

Lai bērni un jaunieši iemīlētu savu zemi, savu dzimteni, viņiem tā ir no jauna jāatklāj, jāierauga tās vērtība un jāaudzina cēls lepnums par savu zemi. Tas ir uzdevums pirmkārt vecākiem, tad skolotājiem, treneriem un visiem pasniedzējiem. Patriotisms nerodas pats no sevis, tas ir jāieaudzina, un tas uzplaukst, kad jaunietis ierauga un sirdī sajūt piederību savai zemei, novadam, pagastam un ciemam vai pilsētai. Iemācās cienīt tās garīgo tradīciju un kultūras mantojumu. Protams, to var dažādi darīt – caur ekskursijām, izzinošām ekspedīcijām, stāstu vakariem, meža spēlēm un tamlīdzīgi. Šoreiz bija gods kalpot jauniešiem un būt daļai no nometnes “Izzini Valkas novadu, Vidzemi, Latviju!”.  Prieks, ka Valkas novads dara visu, lai cilvēki te justos piederīgi, vajadzīgi, atzīti un novērtēti. Kā teica viena mana domubiedre pagastā: “Mēs te visi esam liela ģimene!”


Novados