Pēc 1.jūlija Smiltenes novada iestādēs un pagasta pārvaldēs varēs saņemt visus pakalpojumus ierastajās pakalpojumu sniegšanas vietās un kārtībā

Ar 2021. gada 1. jūliju tiek izveidota Smiltenes novada pašvaldība, apvienojot līdzšinējās Apes novada, Raunas novada un Smiltenes novada pašvaldību administratīvās teritorijas. Apvienojot pašvaldības, līdzšinējās Smiltenes novada iestādēs un pagasta pārvaldēs varēs saņemt visus pakalpojumus ierastajā kārtībā.

Pēc Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punkts nosaka, ka ar 2021.gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes sēdi, kas gaidāma 1.jūlijā, izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras un darbu uzsāks jaunievēlētā dome.

Jau pirmajā Domes sēdē, jauno Smiltenes novada pašvaldības domes sasaukumu gaida nozīmīgi lēmumi, kas ietekmēs un noteiks turpmākos novada procesus. Par visām izmaiņām, ko lems jaunā Smiltenes novada pašvaldības dome, iedzīvotāji tiks informēti savlaicīgi, tikmēr līdzšinējie pakalpojumi tiek nodrošināti ierastajā kārtībā. 

Atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.maijā saskaņotajam “Jaunizveidojamā Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras projektam”, ar 1. jūliju uzsāktais reorganizācijas process turpināsies līdz 2021.gada 31.decembrim. Šajā pārejas posmā plānota esošo Apes, Raunas un Smiltenes novadu iestāžu un struktūrvienību apvienošana, izveidojot jaunu pašvaldības iestādi vai struktūru, iestāžu apvienošanas process norisināsies secīgi atbilstoši jaunievēlētās Domes lēmumiem.

Novados