Piecpadsmit Smiltenes novada iedzīvotāji apgūst iemaņas ādas apstrādē

Tautas lietišķās mākslas studijā “Smiltene” ar biedrības “Sabiedrība un attīstība” iniciatīvu ir īstenots projekts  “Amatu skola Smiltenē – ādas apstrāde”. Noslēgušās apmācības ādas apstrādē, kuru ietvaros 15 dalībnieki no Smiltenes novada apguva prasmes apstrādāt ādu un no tās izgatavot pases vāciņu, kastīti un lādīti.

Pirmos soļus un pamatprasmes ādas apstrādē dalībnieki guva, pateicoties apmācību vadītājai, tautas lietišķās mākslas meistarei Džeimai Kriķei, kas amatu mantojusi no vecākiem. Ikdienā Džeima vada vienu no trim lietišķās mākslas studijām Rīgā “Plastika”, kas nodarbojas ar ādas apstrādi. Apmācību programmu  uzsākām septembrī un tā ietvēra četru nodarbību ciklu ar biežumu vienu reizi mēnesī Tautas lietišķās mākslas studijā “Smiltene”. Galvenais projekta mērķis bija sniegt iespēju vietējiem iedzīvotājiem iemācīties ādas apstrādes pamatus, dot iespēju apgūt jaunas amatu prasmes, paplašinot viņu zināšanu loku un ceļot konkurētspēju tirgū,” stāsta Tautas lietišķās mākslas studijas “Smiltene” vadītāja Liene Strazdiņa.

L. Strazdiņa laikrakstam atklāj, ka kopējās projekta izmaksas bija 900 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests finansēja 765 eiro, savukārt līdzfinansējums 135 eiro apmērā tika iegūts, pateicoties Smiltenes novada domes projektu līdzfinansēšanas konkursam nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā. Projektā pieejamais finansējums tika novirzīts pasniedzējas atalgojumam un materiālu iegādei, ko dalībnieki izmantoja apmācību laikā. “Esmu pārliecināta, ka mērķi mēs sasniedzām, jo ir ielikts spēcīgs pamats ādas apstrādē. Ja būs interese no cilvēkiem, ka tie grib turpināt jau padziļinātākas zināšanas ādas apstrādē, varam domāt par maksas apmācībām. Pasniedzēja bija fantastiska, ar augstas kvalitātes izpildījumu. Viņa atstāja arī savus kontaktus. Apmācību laikā ir veikti pieraksti, process sabildēts un nofilmēts, lai jebkurā brīdī mēs varētu atsvaidzināt jauniegūtās zināšanas. Iedzīvotāji droši var nākt un jautāt,” saka studijas vadītāja.

Novados