Piedalies akcijā „Radīsim Ziemassvētku noskaņu Smiltenes novadā”!

Arī šogad Smiltenes novada dome aicina ikvienu iedzīvotāju, uzņēmumu un iestādi piedalīties akcijā „Radīsim Ziemassvētku noskaņu Smiltenes novadā”, kuras mērķis ir radīt Ziemassvētku noskaņu Smiltenes novadā, iesaistot iedzīvotājus savu īpašumu un/vai darbavietu vides noformēšanā.

Aicinām novada iedzīvotājus un uzņēmējus aktīvi iesaistīties ikgadējā akcijā „Radīsim Ziemassvētku noskaņu Smiltenes novadā” un kopīgi uzburt svētku noskaņu gan pilsētā, gan visā novadā, izrotājot ēkas, pagalmus, dārzus, skatlogus, padarot svētku gaidīšanas laiku gaišāku.

Izvērtējamos svētku noformējumus akcijai var pieteikt no 2019. gada 9. decembra līdz 18. decembrim, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu ŠEIT  vai sūtot pieteikumu Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas Teritorijas apsaimniekošanas speciālistei, e-pasts [email protected]. Pieteikumu klātienē iespējams aizpildīt Smiltenes novada Klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē. Informāciju par akciju var saņemt zvanot pa tālruni 64707868 vai 64707588. 

Akcijas vērtēšanas darba grupai ir tiesības vērtēt arī akcijai nepieteiktos objektus, ja to noformējums rada īpašu Ziemassvētku noskaņu un uzlabo Smiltenes novada tēla vizuālo kvalitāti.

Par akcijā izvirzītiem objektiem balsošana notiks pašvaldības facebook.com lapā https://www.facebook.com/SmiltenesNovads no 2019.gada 30.decembra līdz 2020. gada 5. janvārim.

Labākie noformējumu autori tiks noteikti summējot sabiedrības balsojuma rezultātus (70%) un Smiltenes novada domes apstiprinātās darba grupas rezultātus (30%).

Būtiskākie kritēriji, pēc kuriem vadīties, izvērtējot objektus:

  • Pirmais iespaids;
  • Noformējuma atbilstība Ziemassvētku specifikai un noskaņai;
  • Noformējuma idejas oriģinalitāte, kvalitāte un kompozīcija;
  • Noformējuma materiālu pielietojums un krāsu risinājums;
  • Noformējuma saderība ar ēkas arhitektūru un apkārtējo vidi;
  • Noformējumā izmantotie latviskie elementi.

Akcijas uzvarētāji un labāko noformējumu autori tiks pasludināti pēc akcijas rezultātu apkopošanas un godināti 2020.gada janvārī personīgi. Akcijas uzvarētāji saņem Smiltenes novada domes – īpaši šai akcijai veidotu gaismas dekoru, uzvarētāji un labāko noformējumu autori saņem atzinības rakstus un veicināšanas balvas.

Ar akcijas nolikums iespējams iepazīies ŠEIT.

20191209-1830-radisim-ziemassvetku-noska


Novados