Piedalies ikgadējā iedzīvotāju aptaujā par Smiltenes novada pašvaldības darbu

No 2019.gada 23.janvāra līdz 23.februārim Smiltenes novada dome aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus piedalīties ikgadējā iedzīvotāju aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot viedokli par pašvaldības darbu aizvadītājā gadā un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas īstenošanā.

Anketā pirmo reizi ir iekļauti jautājumi, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Smiltenes novada vērtībām un asociācijām,  kas nepieciešama Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas, vizuālās identitātes izstrādes procesa nodrošināšanai ELFLA projekta “Place branding for rural development”  ietvaros. Tāpat anketā ir iekļauti vairāki jautājumi saistībā ar Pašvaldības policijas darbu, iegūtā informācija nepieciešama Pašvaldības policijas attīstības plāna izstrādei. 

Nemainīgi paliek aptaujā ietvertie jautājumi, kur aicinām novērtēt dažādu tehnisko infrastruktūru (piemēram, par ielu/ceļu, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.) un iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta u.c.) pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos. Saņemto datu mērķis ir iegūt informāciju par iedzīvotāju apmierinātību un to, kā tā ir mainījusies pēdējos gadu laikā. Anketā kopumā ir iekļauti 24 jautājumi, kuru aizpildīšana var aizņemt desmit minūtes.  

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, atvēlēt laiku un izteikt viedokli par dzīves vides pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Smiltenes novadā. Iegūtā informācija un iedzīvotāju sniegtie ieteikumi tiek pārrunāti nodaļu un iestāžu vadītāju sanāksmēs un ņemti vērā, plānojot pašvaldības budžetu un darbus. Aptauja tiek organizēta jau septīto gadu, tā ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiek izmantoti un publicēti tikai apkopotā veidā. Ar iepriekšējo gadu aptaujas rezultātiem var iepazīties sadaļā “Attīstības plānošana”. 

Anketu aicinām aizpildīt elektroniski Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv, savukārt drukātā veidā tās būs pieejamas Smiltenes novada domē, Tūrisma informācijas centrā, pagastu pārvaldēs.  

ELEKTRONISKI AIZPILDĀMĀ ANKETA


Novados