Piesakies individuālajai talkai!

Ņemot vērā, ārkārtas situāciju un sociālās distancēšanās apstākļus, šogad sakoptības mēneša ietvaros talkošana tiek organizēta, uzsvaru liekot uz individuālajām talkām. Smiltenes novada dome aicina no 20.aprīļa līdz 30.aprīlim pieteikties  talkošanai individuāli. 

Lielā talka šogad visā Latvijā ir pārcelta uz 16.maiju, tā kā sakoptības mēnesis Smiltenes novadā ir aprīlī, tika pieņemts lēmums dot iespēju organizēt individuālās talkas aprīļa pēdējās divās nedēļās. Lai ievērotu valstī noteiktos ierobežojumus ārkārtas situācijas laikā, drošības apsvērumu dēļ kopīga talkošana novada robežās netiks organizēta. Sākot ar 20.aprīli līdz mēneša noslēgumam, Smiltenes novada iedzīvotāji ir aicināti pieteikt savas individuālās talkas, talkojot individuāli vai kopā ar savu ģimeni. Visi talcinieki tiks nodrošināti ar talkas maisiem.

Šogad Smiltenes pilsētai aprit simts gadi, gribas, lai tā ir sakopta savā skaistajā dzimšanas dienā, tādēļ aicinām pavadīt laiku ārā, padarot kādu labu darbu savai pilsētai un novadam, sakopjot savas mājas un apkārtni, lai varam lepoties par vietu, kurā dzīvojam. 

Smiltenes pilsētā savu individuālo talku variet pieteikt pie Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas teritorijas apsaimniekošanas speciālistes Agijas Kukaines, rakstot uz e-pastu [email protected] vai sazinoties pa tālruni 26395999. 

Novada pagastos talkotgribētāji aicināti pieteikties pie attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāja:

  • Grundzāles pagastā zvanot uz tālruni 29449680 - Alda Zvejniece; 
  • Bilskas pagastā zvanot uz tālruni 29189126 - Linda Karlsone;
  • Blomes pagastā zvanot uz tālruni 26420044 - Gaidis Bogdanovs; 
  • Smiltenes un Brantu pagastā sazinoties pa tālruni 26164671- Mārīte Treijere;
  • Launkalnes pagastā zvanot uz tālruni 29127008 - Māris Lazdiņš; 
  • Palsmanes pagastā zvanot uz tālruni 29474697- Tigna Podniece; 
  • Variņu pagastā zvanot uz tālruni 29132721 - Uldis Birkenšteins. 

Talkojiet kopā ar ģimeni vai vienatnē, pastaigājoties gar kādu ezeru vai pa mežu, ievērojiet visus valstī notiektos ierobežojumus.

Lai visiem enerģija, darba spars un lietderīgi pavadīts laiks ārpus mājas!

Novados