Pietiekami liela interese par vakantiem izglītības iestāžu vadītāju amatiem Valkas novadā 1

Ir noslēdzies pieteikšanās termiņš diviem Valkas novada domes izsludinātajiem konkursiem uz novada bērnu – jaunatnes sporta skolas direktora amatu un reorganizētās Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu.

Pašvaldības Personāla nodaļas vadītāja Līga Metuzāle informē, ka uz novada bērnu – jaunatnes sporta skolas direktora amatu pieteikušies pieci pretendenti. Divi ir no Valkas novada, pārējie – citu novadu iedzīvotāji. Ir arī kandidāts, kurš dzīvo Rīgā, bet izteicis vēlmi strādāt Valkā. Līdz šim šajā izglītības iestādē direktores amata pienākumus kopš 1999. gada 1. septembra veica Mudīte Gerke. Viņa izteikusi vēlmi ar jaunā mācību gada sākumu doties pelnītā atpūtā.   

Savukārt uz reorganizētās Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu pieteikušies četri pretendenti – trīs novada iedzīvotāji, viens – no cita novada.  

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka novada dome pieņēma lēmumu par divu Valkā esošo bērnudārzu – “Pasaciņa” un “Pumpuriņš” – reorganizāciju, tos apvienojot vienā pirmsskolas izglītības iestādē. Līdzīgi kā tas notika ar Valkas ģimnāzijas un pamatskolas apvienošanu, izveidojot Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju. Līdz šim novada lielāko bērnudārzu “Pasaciņa” vadīja Laila Ozoliņa, bet speciālo pirmsskolas izglītības iestādi “Pumpuriņš” – Inta Kruška.   

L. Metuzāle skaidro, ka abos konkursos ir notikusi pirmā kārta, un visi pretendenti ir pielaisti otrajai kārtai. Izvērtējot kandidātu atbilstību, visi atbilst konkursa nolikuma noteikumiem. L. Metuzāle pieļauj, ka konkursu otrās kārtas notiks mēneša beigās, bet konkrēts datums tiks precizēts.

Komentāri 1

bezugunsnavdumu

Cik kandidātus Krauklis personigi uzrunaja, satiekot tirgū?

pirms 12 mēnešiem, 2020.04.21 23:12

Novados