Pirmo reizi – bez dzejnieces mammas klātbūtnes

Iepriekšējā sestdienā, dzērves kliedzieniem izskanot pār dzejnieces un dramaturģes Velgas Kriles dzimtajām “Strautiņu” mājām, aizritēja ikgadējā literārā pēcpusdiena “Velgas diena”. Tāpat kā iepriekšējos gados tuvus un tālus, bet mīļus ciemiņus sagaidīja dzejnieces māsa Antra, tikai šogad nebija jūtama dzejnieces māmuļas Birutas klātbūtne.

Savā mājas pagalmā, kur viss saglabājies kā dzejnieces dzīves laikā, uzrunājot tuvus un tālus ciemiņus, Antra teica: “Šajos īpatnējos apstākļos esam visi pulcējušies Velgas dienā. Tomēr šodien tā ir citāda, jo pirmo reizi nav mūsu mammītes. Kārtojot mammas papīrus, atradu Velgas rakstīto vēstuli mammai. To nolasot, varu abas visbrīnišķīgākā veidā pieminēt.”

Noklausoties dzejnieces rakstīto savai mammītei, no katras uzrakstītās rindiņas strāvo bezgalīga mīlestība un uzticība. Var tikai apbrīnot, ar kādu atklātību un uzticēšanos meita dalās ar mammu savās pārdomās par dzīvi, cilvēkiem un notikumiem.
Pēdējos gados Velgas dienu neiztrūkstoša sastāvdaļa ir dzejnieces Amandas Aizpurietes lasītie (lasi – no galvas runātie) pēdējā laikā rakstītie dzejoļi. Tie visi ir bez virsrakstiem. Dzejniece atzīst, ka viņa reizēs, kad uznāk depresijas miglājs, uz labu laimi uzšķir kādu Velgas dzejoli. A. Aizpuriete uzskata, ka Kriles dzejoļi spēj būt vienlaikus ļoti zīmīgi un ļoti daudznozīmīgi.

“Velgas dzejoļos ir tāda fantastiska enerģija, kas lasītājiem dod vairāk drosmes pieņemt būtiskus lēmumus vai samierināties ar kādu nelabojamu kļūdu. No pēdējā laika rakstītajiem dzejoļiem tikai nesen piefiksēju, ka tie sākuši runāt pretim cits citam. Agrāk dzejoļi to nedarīja. Nezinu, varbūt vienkārši man sākusies personības dalīšanās. Tas gan ir sliktākais, kas var notikt,” secina dzejniece.

Dzejnieks un Latvijas Radio raidījuma “Kultūras Rondo” veidotājs Toms Treibergs “Strautiņos” ir vienreiz viesojies, gatavojot sižetu raidījumam. Šī tikšanās dzejniekam atsauca atmiņā sarunu ar Antru, kura pēc māsas nāves cītīgi glabā dzejnieces piemiņu.

Katru gadu Velgas dienas pasākumu apmeklē Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga. Iepriekš viņa skolēniem mācīja latviešu valodu un literatūru, tāpēc tieši L. Kreicbergai rokās tika nodots Velgas Kriles rokraksts, kas ir nozīmīgs kultūrvēsturisks dokuments. Tas turpmāk glabāsies skolas Zelta arhīvā kā apliecinājums izcilās latviešu dzejnieces talantam. Atzinīgus vārdus par dzirdētajām dzejas rindām teica arī skolotāja Diana Magone. Īpaši viņa uzteica jauno dzejnieci Ingu Pizāni, kura savos dzejoļos pieskārās it kā vienkāršām lietām, bet ne virspusēji. Daudziem patika dzejolis par mātes adīto džemperi. To klausoties, katram radās asociācijas par savu mammu un bērnību.      
Vairāk foto no pasākuma – www.ziemellatvija.lv.

Novados