Plāno reorganizēt Kārķu sākumskolu

Lai izpildītu Izglītības un zinātnes ministrijas norādījumus un pārskatītu pašvaldības budžeta izlietojumu, Valkas novada dome turpina skolu tīkla sakārtošanu. Šoreiz tā skars Kārķu sākumskolu, kurā šajā mācību gadā no 1. līdz 5. klasei mācās vien 19 skolēni. Savukārt pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē desmit mazie kārķēnieši.

Novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks informē, ka 2020. gada 1. septembrī Kārķu sākumskola strādās jau kā Ērģemes pamatskolas struktūrvienība. Reorganizējot sākumskolu, plānots samazināt izglītības iestādes administrāciju.

Vakar novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē deputāti sprieda par Kārķu sākumskolas reorganizācijas nepieciešamību. Gala lēmumu par sākumskolas reorganizāciju pieņems pašvaldības deputāti.

R. Rastaks uzsver, ka Izglītības ministrija pašvaldības mudina strādāt pie mazskaitlīgo lauku skolu reorganizācijas, jo tās kā atsevišķas mācību iestādes nav paredzētas. R. Rastaks atzīst, ka pašvaldība maksā lielāko daļu no Kārķu sākumskolas direktores algas – 1003 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas –, jo valsts piešķirtais finansējums direktores algai ir gaužām niecīgs. Pirms jaunā mācību gada sākuma novada domes deputāti nolēma pašvaldības izglītības iestāžu direktoriem un pedagogiem maksāt valstiski noteikto minimālo algas likmi, tas ir, 1003 eiro mēnesī.

Veicot reorganizāciju, Ērģemes pamatskolai un tās struktūrvienībai – Kārķu sākumskolai – būs viens direktors. “Ziemeļlatvija” atgādina, ka Kārķu sākumskolas direktore ir Baiba Smane, bet Ērģemes pamatskolas – Gita Avote. 2019./2020. mācību gadā Ērģemes pamatskolā mācās 64 skolēni, tostarp 1. klasē – pieci pirmīši.

R. Rastaks skaidro, ka fiziski Kārķu skolēni un pedagogi strādās savā skolā, ja vien kāds mazās darba slodzes dēļ nenolems aiziet no darba un meklēt citas darba iespējas. Ja tas tā būs, pašvaldībai būs jādomā par mācību procesa organizēšanu.

Kārķu un Ērģemes pagastu pārvalžu vadītājs Pēteris Pētersons atzīst, ka pēdējā laikā novadā reorganizācijas vilnis skar vairākas jomas, atgādinot, ka 1. novembrī Ērģemes pagastā slēgs Omuļu bibliotēku. Viņš pieļauj, ka šādā veidā, pārskatot vajadzības un iespējas, pašvaldība mēģina ieskicēt nākamā gada budžeta izdevumus un apzināties jomas, kurās iespējams ietaupīt. P. Pētersonam pastāv bažas, ka, līdz ar Kārķu sākumskolas reorganizāciju, Kārķi, iespējams, zaudēs iespēju organizēt vasaras sporta nometnes, kas bija kļuvušas par tradīciju. Tam esot visa nepieciešamā bāze, bet vai pēc skolas pievienošanas Ērģemei šī bāze tiks izmantota līdzīgā kā to veiksmīgi dara Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, laiks rādīs.

Kārķēniete Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle Sandra Pilskalne norāda, ka šajā mācību gadā Kārķu sākumskolas 5. klasē mācās septiņi skolēni, bet 6. klasē nav neviena skolēna. Tas nozīmē, ka nākamajā mācību gadā Kārķos vajadzētu saglabāt 6. klasi, ja vien skolēnu vecāki neizlems viņus sūtīt mācīties uz Ērģemi, Valku vai kaimiņnovadu – Naukšēnu vidusskolu. Deputāte atgādina, ka katru dienu Kārķos ieripo Naukšēnu pašvaldības skolēnu autobuss, kas bērnus ved uz mācībām Naukšēnu vidusskolā. S. Pilskalnei ir cerība, ka pagastā uzlabosies situācija, jo pēdējā laikā uz dzīvi Kārķos pārcēlušās vairākas jaunas ģimenes ar bērniem, kā arī pašlaik notiek jaunās ražošanas ēkas būvniecība vietā, kur padomju laikā bija uzcelta vietējā katlumāja. Līdz ar jaunās ražotnes darbības uzsākšanu, iespējams, uz dzīvi Kārķos pārcelsies vēl citas ģimenes.

Kārķu sākumskola nav pirmā novada izglītības iestāde, kas piedzīvo šādas krasas pārmaiņas. Pirms tam reorganizāciju piedzīvoja Ozolu pamatskola Zvārtavas pagastā. Kādu laiku tā pastāvēja kā sākumskola, bet mazā skolēnu skaita dēļ skolas durvis nu ir slēgtas, bet pašu skolas ēku novada dome, rīkojot izsoles, mēģina pārdot. Kopš septembra Ozolu sākumskolas pirmsskolas izglītības grupa atvērta Mierkalna tautas namā un tā strādā kā Vijciema sākumskolas struktūrvienība.

Novados