Rīt svētku pēcpusdiena senioriem saieta namā "Lugažu muiža"

Saieta nama “Lugažu muiža” vadītāja Zane Mīļā aicina rīt pulksten 12 apmeklēt senioru pēcpusdienu “Jauno gadu iesākot”. Pasākumu organizē viena no pagasta aktīvākajām seniorēm Silvija Dorša. Viņa ir arī Valkas pilsētas kultūras nama senioru teātra režisore. Vietējo aktieru veikumu varēs novērtēt šī pasākuma apmeklētāji. Pasākumā piedalīsies arī Valkas senioru kluba “Zelta rudens” dejotāji, kā arī saieta nama “Lugažu muiža” vokālais ansamblis “Romaški”. 

Savukārt februāra beigās saieta namā viesosies Kauguru pagasta dramatiskais kolektīvs un Zvārtavas pagasta dramatiskais kolektīvs “Latviānis”.   

Novados