Sabiedriski aktīvu valcēnieti apsūdz par nelikumīgu ceļa zīmju uzstādīšanu privātajā stāvlaukumā 4

2016. gadā Valkā Ausekļa ielas 46. daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji nolēma paši saviem spēkiem ierīkot privātu stāvlaukumu. Pašvaldība šai iniciatīvai deva piekrišanu, izsniedzot nepieciešamās atļaujas un iznomājot zemi. Pēc divarpus gadiem šīs idejas īstenotājam Kārlim Bērziņam policija noformē administratīvā pārkāpuma protokolu par stāvlaukumā nelikumīgi uzstādītām ceļa zīmēm. 

“Valkas novada pašvaldības policijai un Valsts policijai vispirms ir jāveic primārie darba pienākumi – profilaktiskais darbs. Viņi varēja piezvanīt, lai informētu par nepieciešamību stāvlaukumā uzstādītās ceļa zīmes saskaņot ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi”, nevis nelietderīgi tērēt pašvaldības un valsts resursus, virzot administratīvā pārkāpuma lietu,” uzskata valcēnietis Kārlis Bērziņš.
K. Bērziņš stāsta, ka Ausekļa ielas 46. mājas četru dzīvokļu iemītnieki, tostarp viņš, 2016. gadā vērsās ar iesniegumu pašvaldībā, lai iegūtu atļauju pie mājas zaļajā zonā par saviem līdzekļiem izbūvēt stāvlaukumu ar piecām vietām. Pašvaldība deva zaļo gaismu šai iedzīvotāju iniciatīvai un jau 2017. gada augustā stāvlaukums bija ierīkots, sakārtota arī tam piegulošā teritorija, kā arī uzstādītas ceļa zīmes. Būvvalde stāvlaukumu pieņēma ekspluatācijā, nenorādot ne uz vienu nepilnību, tostarp par uzstādītajām ceļa zīmēm. Seniors skaidro, ka, saņemot novada domes saskaņojumu par zīmes uzstādīšanu stāvlaukumā, nav zinājis, ka zīmes uzstādīšana ir jāsaskaņo arī ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi”. Šo saskaņojumu 3. februārī K. Bērziņš ir ieguvis. To parakstījis VAS “Latvijas Valsts ceļi” Smiltenes nodaļas ceļu būvinženieris Māris Mičulis.     

Turklāt iedzīvotāji no pašvaldības zemi, uz kuras ierīkots stāvlaukums, nomā 30 gadus un maksā visus likumā noteiktos nodokļus – nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes platību. Tāpat viņi par saviem līdzekļiem ir iestādījuši ceriņus un hortenzijas un šopavasar turpinās izdaiļot daudzdzīvokļu mājas apkārtni.

K. Bērziņš atceras, ka tad, kad viņš nāca klajā ar iniciatīvu ar savu finansējumu pie mājas izveidot stāvlaukumu, tam piekrita astoņu dzīvokļu iemītnieki, bet līdz galam šo ieceri īstenoja vien puse. Taču darbs ir izdarīts un stāvvietu īpašnieki tur rūpi gan par laukumu, gan tam piegulošo teritoriju. K. Bērziņš atzīst, ka ir jācīnās ar negodprātīgiem šoferīšiem, kuri mēdz novietot savu braucamo privātajās stāvvietās. 
 
Komisijas lēmums – labvēlīgs   

K. Bērziņš stāsta, ka pirmo reizi 25. februārī neieradās uz Latvijas Politiski represēto apvienības valdes sēdi, jo bija jādodas uz Valkas novada domes Administratīvās komisijas sēdi. Pēc tās viņš “Ziemeļlatvijai” vēlējās izstāstīt par, viņaprāt, vietējās pašvaldības policijas un Valsts policijas rīcību. Par to K. Bērziņam sāp sirds un viņš ir neizpratnē, kāpēc likumsargi iedzīvotājus vispirms neinformē un neaicina novērst pārkāpumu, bet gan uzreiz ķeras pie sodīšanas. Turklāt policija mēdz uzsvērt, ka viņi ir iedzīvotāju draugi un drošības sargātāji, nevis bieds un apdraudējums. Taču diemžēl dzīvē notiekošais apliecina pretējo.   

K. Bērziņš skaidro, ka novada Administratīvā komisija sēdē nolēma izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.
“Vispusīgi un pilnīgi izvērtējot administratīvās lietas materiālos esošos pierādījumus, konstatēts, ka lietā nav administratīvā pārkāpuma sastāva – Valsts policija atbilstoši savai kompetencei nav veikusi likumpārkāpuma preventīvos pasākumus. No Valkas novada domes puses K. Bērziņš tika maldināts, saņemot saskaņojumu no pašvaldības par atļauju stāvlaukumā Ausekļa ielā 30 Valkā uzstādīt ceļa zīmi – stāvvieta ar papildzīmi,” norādīts novada Administratīvās komisijas sēdes lēmumā. K. Bērziņš ir gandarīts par komisijas lēmumu, norādot, ja jau pašā sākumā būtu bijusi cilvēciska komunikācija, tad viņam un pārējiem Ausekļa ielas 46. mājas iedzīvotājiem, kuri piedalījās stāvlaukuma izveidē, nevajadzētu tērēt laiku un enerģiju, kā arī nervozēt par notiekošo nejēdzību.

Sodīt cenšas bez vainas vainīgos

K. Bērziņš stāsta, ka jezga ap privātajā stāvlaukumā uzstādītajām ceļa zīmēm sākās aizvadītā gada decembrī. 5. decembrī viņš, nebūdams Valkā, saņēma telefona zvanu no kaimiņa, kura stāvvietā bija iebraukusi sveša BMW markas automašīna. K. Bērziņš ieteica kaimiņam savu automašīnu novietot tā, lai BMW nevarētu izbraukt atpakaļgaitā no stāvvietas, piekodinot, lai stāvošais kaimiņa auto netraucētu citiem autobraucējiem. Pēc tam atklājās, ka BMW no stāvvietas izbraucis pa zaļo zonu, izpostot dekoratīvo krūmu stādījumus. Mājas iedzīvotāji par šo atgadījumu nav ziņojuši ne pašvaldības policijai, ne arī Valsts policijai.  

“Acīmredzot kādam tas ir bijis labs čoms, ka pēc šī konflikta pašvaldības policijas inspektors Ikars Bērziņš raksta ziņojumu Valsts policijai par to, ka nav saskaņotas ceļa zīmes. Interesantākais ir arī tas, ka šoferim, kurš izbraukāja zaļo zonu un nopostīja dekoratīvo krūmu, Valsts policija neuzliek sodu nevienu centu. Šāda rīcība degradē policiju. Man rodas jautājums pašvaldības policijai – ja es ar savu mašīnu iebraukšu un to novietošu zaļajā zonā aiz Kārļa Ulmaņa pieminekļa, vai tad mani sodīs vai nesodīs,” jautā K. Bērziņš.
Pēc šī gadījuma atklājās, ka Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektore Inguna Veidere noformējusi administratīvā pārkāpuma protokolu pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 140. panta. 

Protokols K. Bērziņam sastādīts par to, ka 2019. gada 18. decembrī pulksten 9 Valkā, Ausekļa ielas 46. nama pagalmā, konstatēts, ka izveidotajā stāvlaukumā nelikumīgi patvaļīgi uzstādītas ceļa zīmes Nr.537 “Stāvvieta” un Nr.849 “Pārējā papildinformācija” (ar atļaujām no Nr.1 līdz Nr.5 un “Notiek videonovērošana”). Par to iestājas atbildība pēc LAPK 140.panta. Proti, par ceļa zīmju, luksoforu vai citu ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu patvaļīgu noņemšanu vai uzstādīšanu – uzliek naudas sodu fiziskajai vai juridiskajai personai no 70 līdz 280 eiro.         

Sarunas nobeigumā K. Bērziņš atkārtoti uzsver, ja pašvaldības policija godprātīgi ievērotu vienu no galvenajiem darba pienākumiem – profilaktisko darbu, tad divarpus gadu laikā viņi varēja informēt un pateikt, ka stāvlaukumā uzstādītās ceļa zīmes ir jāsaskaņo ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

“Pašvaldības policists uzrakstīja ziņojumu Valsts policijai. Viens darbinieks vismaz divas dienas nodarbojās ar nevienam nevajadzīgas problēmas risināšanu. Policijai taču ir daudz svarīgākas lietas, kuras darīt. Mani pasauca uz policiju, es teicu, lai netirpina pārējos stāvvietu īpašniekus, lai visas represijas vērš pret mani. Es esmu pilnvarotā persona un risināju visus jautājumus, saistītus ar stāvlaukuma izveidi,” uzsver K. Bērziņš.

K. Bērziņš Valkā ir aktīvs. Viņš nebaidās paust savu viedokli un izteikt kritiku par neizdarībām un nebūšanām. “Ziemeļlatvija” atgādina, ka K. Bērziņš ir politiski represētais un savos cienījamos gados aktīvi darbojas Latvijas Politiski represēto apvienības valdē. Pēc K. Bērziņa un viņa domubiedru iniciatīvas Latvijā izgatavoja un Krievijas pilsētas Tomskas centrālajā laukumā uzstādīja piemiņas akmeni ar uzrakstu “Lai akmens runā un sēro par politisko represiju upuriem – latviešiem”.


Pašvaldības policija nekomentē notikumus saistībā ar valcēnieša apsūdzēšanu (publicēts 13.marta laikrakstā)

“Saistībā ar 5. martā saņemto vēstuli elektroniskajā pastā Valkas novada pašvaldības policija dara zināmu, ka nekomentēs Valkas novada domes Administratīvās komisijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā,” “Ziemeļlatvijai” trešdien, 11. martā, raksta novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Andris Bratčikovs. 

Laikraksta 6. marta numura publikācijā “Sabiedriski aktīvu valcēnieti apsūdz par nelikumīgu ceļa zīmju uzstādīšanu privātajā stāvlaukumā” lasāms, ka pensionāram Kārlim Bērziņam 25. februārī bija jāapmeklē novada Administratīvās komisijas sēde. Pēc tās viņš “Ziemeļlatvijai” izstāstīja par novada pašvaldības un Valsts policijas rīcību. Pensionārs uzskata, ka pašvaldības policijai un Valsts policijai vispirms ir jāveic primārie darba pienākumi – profilaktiskais darbs, nevis nelietderīgi jātērē pašvaldības un valsts resursi, virzot administratīvā pārkāpuma lietu. Gatavojot publikāciju, skaidrojumu lūdzām A. Bratčikovam. Viņš atteicās mutiski atbildēt uz “Ziemeļ­latvijas” jautājumiem, lūdzot iesniegt tos rakstiski. Tas arī uzreiz tika izdarīts, bet atbildi saņēmām vien šonedēļ. 

A. Bratčikos raksta: “Tāpat pašvaldības policija nekomentēs Valsts policijas amatpersonu pieņemtos lēmumus. Ar šiem jautājumiem jāvēršas attiecīgajās instancēs. Pašvaldības policija veic savus pienākumus saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu savas kompetences ietvaros. Likumpārkāpumu profi­lakse ir viens no policijas pienākumiem. Pašvaldības policijai nav informācijas par lietvedību pret automašīnas BMW vadītāju. Sakarā ar vēstulē minētajiem notikumiem pašvaldības policija savas kompetences ietvaros nav pieņēmusi lēmumu par personas saukšanu pie administratīvās atbildības vai administratīvās lietvedības izbeigšanu. Līdz ar to ar jautājumiem par personas saukšanu pie administratīvās atbildības (sodīšanu) ir jāvēršas pie attiecīgajām kompetentajām iestādēm.”

Komentāri 4

bezugunsnavdumu

Tas tāpēc, ka Latvijā jau 30 gadus joprojām dzīvs psrs, kur viss pieder kolhozam, viss nepieder nevienam.
Pagalmiem jāpieder mājas īpašniekiem, un tiem jāveido kooperatīvus vai biedrībai lai apsaimniekot savu īpašumu, kā tas notiek Igaunijā.
Kur tādas padomju liecības kā Valkas Namsaimnieks fiziski nav. Nevajag nekādu saskaņojumu, ja gribi pie sava īpašuma uzlikt jebkuru zīmi.
Nevajag lūgties pašvaldībai, ja vēlies izveidot parkingu vai dobi.
Notiek dzīvokļu īpašnieku sapulce, lemj par finansējumu un būvē. Un viss.

pirms gada, 2020.03.14 19:59

panda13

Tu tak Voldemārs pats strādā tāda pat uzņēmuma Arkādija galdus. Tas pats vien ir ka Valkas namsaimnieks. Tā kā slauki tirak igauņu saražoto mēslus un gaidi kad atlaidīs tevi

pirms gada, 2020.03.14 21:48

bezugunsnavdumu

AH pērk manus pakalpojumus. Un neatlaidīs, ne sapņo, tevi slaistu noteikti neņems. Ej zāgēt deļus zāgētavā, ar mākslu tev švaki sanāk. Tavs līmenis un liktenis. Kā jau citiem kraukļa līdzskrējejiem.

AH nav VN, jo nav bandas psrs darboņu, visi pakalpojumi ir ārpakalpojumi, visa remonta fonda nauda pieder dzīvokļu kooperatīvam. Ja sanāksme izlemj remontēt jumtu, tad uzreiz arī remontēs, nevis zīlēs kur tad naudu paņemt.

Ir arī citas kakta firmas. VN konkurnces Valkā nav un nevar būt. Nerunājot, ka māja nemaz nevar būt pati par sevi, ja mājas vecākajam ir galva un laiks, un pats prot saorganizēt procesus.
Kuriem nav laika, atdod māju uzturēšanas firmām.

Un piedrazo galvenokārt valcenieši, kuri ej garām, igaunis savā pagalmā nedrazo.
Esmu drošs, ka maijā viss būs ka palika šodien. Bez valceniešiem.

pirms gada, 2020.03.16 17:28

duksis4x4

Sen bija laiks daudzstāveņu māju iedzīvotājiem sakārtot vieglo automašīnu stāvvietu problēmu. Nesaprotu kam šī iniciatīva tik ļoti neiepatikās? Es kā reiz būtu ar mieru maksāt pat nomas maksu par stāvvietu, kura būtu pie mājas un vienmēr tikai mana, tāpat kā tas ir dažā labā sakārtotā valstī, lai atbraucot mājās nebūtu jādomā kur un vai vai būs brīva vieta. Piemēram, Vācijā šī problēma ir atrisināta- auto nummurs un zīme... ja ieparkosies svešs, tiek izsaukts evakuators.

pirms gada, 2020.03.16 19:52

Novados