Saieta namam "Lugažu muiža" – jaunas gaismas

Valkas novada dome īstenojusi projektu “Gaismas sistēmu modernizācija Valkas pagasta saieta namam “Lugažu muiža”. Ir iegādāti un šajā kultūras iestādē uzstādīti 14 elektroenerģiju taupoši LED starmeši/prožektori un papildu aprīkojums.

Projekta mērķis ir mūsdienu prasībām atbilstošas gaismas aparatūras ierīkošana, veicinot Valkas pagasta saieta nama “Lugažu muiža” kā Valkas pagasta centra attīstību, informē Jana Putniņa, Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas vadītāja.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 6997,43 eiro. No tām Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 90 procenti jeb 6297,69 eiro. Valkas novada domes līdzfinansējums ir 699,74 eiro.

Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

Taujāta, kad publika varēs pirmo reizi redzēt ar jaunajiem prožektoriem izgaismoto skatuvi, saieta nama “Lugažu muiža” vadītāja Zane Mīļā cer, ka tas notiks 18. septembrī, kad “Lugažu muižā” viesosies mūziķis, komponists un dzejnieks Guntars Račs. Tas  ir pirmais telpās plānotais pasākums “Lugažu muižā”.

Par jaunajiem prožektoriem saieta nama vadītāja priecājas. “Beidzot varēsim izgaismot arī zāli, jo agrāk prožektori bija tikai uz skatuves. Tagad arī varēsim pamainīt pasākumu formātu, piemēram, kad publika sēž uz skatuves, bet pasākums notiek zālē,” pieļauj Zane Mīļā.

Novados