Sakopj Zāģezera pludmali

Pērn Valkas novada deputātiem un atbildīgajām amatpersonām tiekoties ar iedzīvotājiem un pārrunājot pilsētas labiekārtošanas jautājumus, vairāki uz tikšanos atnākušie valcēnieši ierosināja pašvaldībai lielāku uzmanību pievērst Zāģezera pludmales labiekārtošanai. 

Līdz šim pirms katras vasaras sezonas sākuma novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbinieki sakopa pludmali un savāca atkritumus. Iepriekš notikušajās Lielajās talkās Zāģezera apkārtnē cītīgi rosījās pašvaldības darbinieki. Arī šopavasar pašvaldība ir ķērusies klāt šīs iecienītās atpūtas vietas sakārtošanai. Par to liecina valcēniešu ieraksti sociālajos tīklos. Novada domes izpilddirektora vietnieks – Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Gints Stālmeisters stāsta, ka sakopšanas darbi notiek abās pludmalēs – ar smiltīm klātajā un ezera otrajā pusē, kur aug zāle. Tur ir noņemts apaugums un uzsākti darbi, lai varētu ērti iebrist ezerā. Līdz šim ar to bija problēmas. Pludmalēs tiek izcirsti krūmi, izpļautas niedres, savākti pa ziemu krastā sapūstie atkritumi, tostarp sapuvuši baļķi, kā arī iespēju robežās savāktas dūņas. 

Pavasara darbi notiek ne tikai Zāģezera pludmalē, bet arī pilsētas teritorijā. Tiek jau pļauta zāle, koptas dobes, kurās stāda puķes, un dobes noklāj ar mulču, lai aizkavētu nezāļu augšanu. Apstādījumi pie pilsētas kultūras nama ir noklāti ar krāsainu mulču. Iedzīvotāji labus vārdus saka par šajā dobē iestādītajām atraitnītēm, kas ir sagrupētas, atgādinot Latvijas valsts karoga krāsas. “Ziemeļlatvija” atgādina, ka turpat blakus plīvo lielizmēra Latvijas valsts karogs. 

Novados