Sedā realizēts projekts “Aktīvi arī attālināti!”

Apzinoties problēmu, ka daudzi no vecākās un pat vidējās paaudzes cilvēkiem ierobežo savu iespēju būt aktīviem darbā un  sabiedriskajā dzīvē,  kam par iemeslu ir zināšanu trūkums jomā, ko šajā sakarā piedāvā jaunās tehnoloģijas – viedierīces, programmas, platformas u.c., Sedas pilsētas biedrība “Cerības pakāpiens”, kas esam  atbildīgi par daudznacionālās mērķauditorijas iesaisti  sabiedriskajā dzīvē, ar Valmieras novada fonda atbalstu, pateicoties LR Kultūras ministrijas finansējumam, realizēja projektu “Aktīvi arī attālināti!”.

Fokusējoties uz krievvalodīgo mērķauditoriju,  gada nogalē tika organizētas apmācības tiešsaistes platformu lietošanā digitālajās ierīcēs. Apmācības vadīja Strenču bibliotēkas  bibliotekāre Antra Else.

Respektējot valstī noteiktos ierobežojumus, apmācības sākotnēji notika individuāli, apmācot atsevišķus biedrības biedrus klātienē. Iesaistot vēl kopumā 10 apmācāmos, nodarbības notika tiešsaistē ar katru dalībnieku atsevišķi, konsultējot tos telefoniski, pēcāk izmantojot digitālo platformu “Zoom”.

Lai pārliecinātos par to, vai jauniegūtās zināšanas apmācītie spēj pielietot praksē, visi dalībnieki tika aicināti uz projekta noslēguma pasākumu „Satikšanās ziemā jeb Зимняя встреча” tiešsaistes platformā “Zoom”. Noslēguma pasākumā dalībnieki bija aicināti sniegt brīvas izvēles priekšnesumu atbilstoši katra spējām un sajūtām un izteikt savas pārdomas un vēlējumus gadu mijā.

Šī projekta ietvaros tika izveidots arī profils “Cerības Pakāpiens” tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnē “Facebook”.

Novados