Šī gada biškopju iecienītākais medus ievākts Valkas novadā

Latvijas biškopju vasaras saiets 2019 notika 20. un 21.jūlijā Salas novada, Sēlpils pagasta Zvejnieklīcī. Kopā saietā piedalījās 1157 apmeklētāji un notika trīs biškopjiem nozīmīgi konkursi “Garšīgākais Latvijas medus 2019’’, “Veiksmīgākā biškopības produkta etiķete 2019’’ un „Gardākā medus kūka ar siera akcentu 2019”.

Konkursā “Garšīgākais Latvijas medus 2019’’ ir jauna vērtēšanas kārtība, kas izstrādāta aizgūstot labāko citu Eiropas valstu biškopju asociāciju pieredzi, bet ņemot vērā Latvijā izveidojušās tradīcijas. Biškopju iesniegtos paraugus vērtēja gan saieta apmeklētāji, gan kompetenta žūrija piecu profesionālu ekspertu sastāvā. Uzvarētāji tika noteikti četrās nominācijās.

Nominācijā “Tumšais medus 2019” uzvarēja un diplomu ieguva Maijas Malnačas dravā iegūtais pļavas ziedu medus no Viesītes novada (paraugs nr.29).

Nominācijā “Gaišais medus 2019” uzvarēja un diplomu ieguva Gunas Karitones dravā ievāktais dažādu ziedu medus no Cēsu novada (paraugs nr.73).

Nominācijā “Monoflorais medus 2019” uzvarēja un diplomu ieguva Ilzes Gravas-Niķes dravā ievāktais liepu ziedu medus no Rīgas (paraugs nr.29).

(monoflorais medus  ir tāds kurā vairākumā ir no viena auga ziediem ievākts medus)


Nominācijā “Biškopju iecienītākais medus 2019”  uzvarēja un diplomu ieguva Igora Igantjeva dravā ievāktais meža ziedu medus no Valkas novada (paraugs nr.21).


Konkursā “Veiksmīgākā biškopības produkta etiķete 2019’’ 

I pakāpes diplomu ieguva Ilze Paškova (z/s “Ceļmalītes”) no Smiltenes novada;

II pakāpes diplomu ieguva Pēteris Langrāds no Lielvārdes novada;

III pakāpes diplomu ieguva Jānis Vainovskis (SIA “Meduspils”) no Brocēnu novada.

Skatītāju simpātiju ieguva Kārlis Bomanis no Vilces pagasta, Jelgavas novada, savukārt, žurnāla “Biškopis” simpātiju balva ieguva Valdis Janovs no Rīgas.


Otro gadu jau tiek organizēts konkurss „Gardākā medus kūka” un šogad nosacījums bija, ka medus kūkai bija jābūt ar siera akcentu. Kūkas vērtēja kompetenta žūrija piecu ekspertu sastāvā un arī saieta apmeklētāji noteica savu garšīgāko kūku.

Gan žūrijas, gan saieta apmeklētāju vērtējumā par “Gardāko medus kūku” tika atzīta biškopes Annas Krumpānes no Krāslavas izceptā kūka. II.vietu ieguva biškopes Līgas Zadinānes no Siguldas izceptā kūka. III. vietā tika piešķirta divām dalībniecēm biškopei Diānai Briedei no Jēkabpils un Vitai Guļevskai no Ropažu novada. Īpaša žūrijas atzinība tika piešķirta 12 gadus vecai Sofijai Vilcānei no Jelgavas.


Sestdienas vakara noslēgumā notika profesionālās pilnveides kursu „Biškopība” 10.izlaidums. Kursi tiek organizēti sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centru un šogad kursus absolvēja 89 jauni biškopji.

Novados