Sieviešu vokālie ansambļi ar skanīgām dziesmām ieskandinās pavasari Jāņa Cimzes mūzikas skolā

Svētdien, 10. martā, pulksten 12 Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skolā tiks dots starts II Latvijas sieviešu vokālo ansambļu konkursa pirmajai kārtai, piedalīsies mazā vokālā grupa, lielie ansambļi un pusprofesionālais vokālais ansamblis – kopumā 11 dziedoši kolektīvi no Strenčiem, Veclaicenes, Rankas, Tirzas, Sēlpils, Ziemeriem, Dzelzavas, Valmieras, Apes, Ķekavas un Mazsalacas. Ieeja konkursā ikvienam interesentam bez maksas.

Latvijas Nacionālā kultūras centra sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Ertmane informē, ka šopavasar notiekošajā II Latvijas sieviešu vokālo ansambļu konkursā noskaidros labākos ansambļus trijās kategorijās – mazās vokālās grupas, ansambļi ar dalībnieku skaitu no septiņiem līdz divpadsmit dziedātājiem un pusprofesionālie vokālie ansambļi. Dalību konkursam kopumā pieteikuši 63 sieviešu muzikālie kolektīvi. 

Vokālo ansambļu sniegumu vērtēs Latvijas Nacionālā kultūras centra Vokālo ansambļu nozares padomes priekšsēdētāja un Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktore Mārīte Puriņa, mūzikas pedagoģe, Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, vokālā pedagoģe, Latvijas vokālo ansambļu asociācijas valdes locekle Dace Bula un Latvijas Nacionālā kultūras centra koru un vokālo ansambļu eksperts Lauris Goss.

Konkursa fināls notiks 11. maijā Mārupes kultūras namā.

Uzziņai

Mazā vokālā grupa
Strenču kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis “Melo’dia” (vadītāja Lelde Poruka, koncertmeistars Jānis Rolmanis)

Lielie ansambļi
Veclaicenes pagasta sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Ilze Briediņa)
Rankas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Menora” (vadītāja un koncertmeistare Linda Hamfrīsa)
Tirzas kultūras nama jauniešu vokālais ansamblis “Odziņas” (vadītāja Zigrīda Imanta Kručena, koncertmeistare Dace Mangulsone)
Sēlpils kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Lira” (vadītāja Agnese Levinska, koncertmeistare Ligita Tuntule)
Ziemera pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Pierla” (vadītāja Ilze Briediņa)
Dzelzavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Variants” (vadītāja Dace Kalniņa)
Valmieras kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis “Trīnes” (vadītāja Solvita Eliņa, koncertmeistars Mārtiņš Roziņš)
Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Sandra Oto, koncermeistars Ģirts Ripa)
Ķekavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Jūti” (vadītāja Antra Dreģe)

Pusprofesionālais vokālais ansamblis
Mazsalacas novada Kultūras centra vokālā grupa “Ēra” (vadītāja Dita Tomsone)

Novados