Skaidro, kāpēc Smiltenes novadā kopš ceturtdienas slēgtas kultūras iestādes

Ceturtdien, 12. martā, Smiltenes novada Kultūras centra Facebook lapā publicētais paziņojums par kultūras iestāžu slēgšanu radījis lielu satraukumu Smiltenes novada iedzīvotāju vidū, kā rezultātā cilvēki savā starpā izplata minējumus, ka Smiltenē ir cilvēki, kuri it kā inficējušies ar koronavīru-su “Covid-19” un steidz uz veikalu sagādāt pārtikas rezerves krājumus. Laikrakstam “Ziemeļlatvi-ja” Slimību profilakses un kontroles centrs uzsver, ka drīkst uzticēties tikai pārbaudītai un apstip-rinātai informācijai, kā arī aicina iedzīvotājus neļauties panikai.

Tajā pašā laikā, ņemot vērā, ka Latvijā patlaban ir neliels ar “Covid-19” saslimušo cilvēku skaits, kā arī ievērojot personu datu aizsardzību, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) nedrīkst izpaust informāciju, vai kāds no inficētajiem ar koronavīrusu ir no Smiltenes. Šo faktu centrs nedz apstiprina, nedz noliedz. Gadījumos, ja iedzīvotāji ir atgriezušies Latvijā no “Covid-19” infekcijas skartajām teritorijām un nav nekādu saslimšanas simptomu, 14 dienas ir nepieciešams novērot veselību. Jautājot, vai šādos gadījumos, kad noteikta mājas karantīna, cilvēks drīkst iziet no dzī-vesvietas, piemēram, uz veikalu, SPKC atbild apstiprinoši. “Drīkst, tikai rekomendēts to darīt stundās, kad iepērkas mazāk cilvēku, vai arī doties uz nelielu veikalu. Tas nerada lielu risku. Ar šīm personām komunicē epidemiologs un tās zina, kā pareizi jārīkojas. Jāapzinās, ka tie cilvēki, kuriem Latvijā ir konstatēts “Covid-19”, ārstējas Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā un Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā,” laikrakstam komentāru sniedza SPKC Komunikācijas nodaļā. 

Kas attiecas uz ceturtdien Smiltenes novada Kultūras centra publicēto paziņojumu internetā par slēgtajām iestādēm, atceltajiem pasākumiem un mēģinājumiem, skaidrojumu prasījām Smiltenes novada pašvaldības iestādes Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes vadītājai Aijai Cunskai.

“Cienot katra cilvēka veselību un drošību, balstoties uz informāciju, kas notiek ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē saistībā ar koronavīrusu “Covid-19”, sabiedrības daudzajiem zvaniem un ieteiku-miem, vecāku uztraukumam par savu bērnu drošību, uzņemos atbildību kā Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes vadītāja, saskaņojot ar Smiltenes novada domes vadību, izdevu rīkojumu, ka ar 2020. gada 12. martu visas Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes struktūrvienības atceļ sabiedriskos pasākumus, slēdz iestādes apmeklētājiem un neuzņem viesus. Darbiniekiem jāveic ikdienas darbi un visstingrākie dezinfekcijas pasākumi,” rīcības iemeslus paskaidro A. Cunska.

Atgādinām, ka jaunizveidotajā pārvaldē ir šādas struktūrvienības – novada Kultūras centrs, Smil-tenes Sporta centrs, bibliotēka, muzejs un Tūrisma un informācijas centrs. Nav zināms, cik ilgi rīkojums būs spēkā. A. Cunska aicina iedzīvotājus sekot līdzi turpmākajiem pašvaldības un valdī-bas rīkojumiem. 


Novados