Smiltenē Limbažu, Celtnieku un Gaujas ielās plāno ieklāt asfalta virskārtu

Projekta “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I. kārta” ietvaros aktīvi norit darbi objektos Limbažu, Celtnieku un Gaujas ielā.

Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ira Punkstiņa informē, ka atbilstoši projekta ietvaros sagatavotajam būvprojektam “Smiltenes pilsētas Limbažu, Celtnieku un Gaujas ielu un inženiertīklu infrastruktūras pārbūve” šobrīd pabeigti darbi pie inženierkomunikāciju un pieslēgumu izbūves, noslēgumam tuvojas betona apmaļu iebūve un bruģa seguma ieklāšana ietvēs un stāvvietu zonās. Visās iepriekš minētajās ielās ir ieklāta asfalta seguma apakškārta un plānota asfalta virskārtas ieklāšana, kā arī uzsākti darbi pie teritorijas apzaļumošanas. Augustā un septembrī plānota satiksmes organizācijas zīmju un horizontālā marķējuma uzklāšana, un labiekārtošanas ele­mentu uzstādīšana.

Otrā objektā, kas ir Rūpnieciskās ražošanās ēkas būvniecība Limbažu ielā 8, ēkai izbūvētas norobežojošās konstrukcijas (ārsienas, jumts – red.), izbūvēta betona grīda, ierīkotas mūra starpsienas, nosiltināta ēkas mūra fasāde un uzklāts dekoratīvais apmetums. “Uzstādīti logi, ārdurvis un vārti. Darbi noris pie iekšējo elektroapgādes un siltumtīklu montāžas. Uzsākti darbi arī pie teritorijas labiekārtošanas, segumu ierīkošanas. Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī sakārtot un attīstīt degradētās ražošanas teritorijas,” stāsta I. Punkstiņa.  

Kā noskaidroja “Ziemeļlatvija”, projektu plānots pabeigt līdz nākamā gada septembrim.

Novados