Smiltenes deju kolektīvi uzstājoties atrādīs jaunos tērpus

Bērnu deju kolektīvs „Buciņi” un jauniešu deju kolektīvs „Buki” jaunos tērpus Smiltenes publikai demonstrēs pavasara koncertā „Ar draugiem uz svētkiem!”

2019.gadā BDR „Buki – Buciņi” sāka realizēt projektu Nr.19-09-AL10-A019.2204-000001 „Tautas tērpu izgatavošana – iegāde 1.-2.klases tautas deju kolektīvam „Buciņi” un jauniešu deju kolektīvam „Buki”. Projekta īstenošana kļuva iespējama pateicoties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” finansējumam caur BDR „Abulas lauku partnerība”.

Projekta ietvaros tika iegādāti 20 tautas tērpu komplekti 1.-2.klašu vecuma grupas meitenēm (tautiskie brunči, ņieburs), 20 tautas tērpu komplekti 1.-2.klašu vecuma grupas puišiem (bikses, veste) un 14 tautas tērpu komplekti jauniešu sastāva puišiem (bikses, veste). Šajos tautas tērpos jau nodejots koncerts „Buku – Buciņu Ziemassvētki” 2019.gada 21.decembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 4911,32. No tām ELFLA publiskais finansējums - EUR 4420,19, Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 491.13. Tautas tērpus izgatavoja iepirkuma procedūras uzvarētāja IK „IVETA PURMALE”. BDK „Buciņi” un JDK „Buki” dejotāji un viņu vadītāja Ieva Arnolde ir ļoti priecīgi, ka  izdevies realizēt šo projektu, jo tas ir liels solis pretī XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svēkiem. „Dejotprieks vairojas, jo varam dejot jaunos, skaistos un kvalitatīvos tērpos!” „Buki” un „Buciņi” izsaka pateicību par atbalstu projekta īstenošanā Smiltenes novada pašvaldībai un Ziemeļvidzemes reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei.

Jaunos tērpus smiltenieši, Smiltenes viesi un citi interesenti varēs ieraudzīt pavasara koncertā „Ar draugiem uz svētkiem!” Smiltenes novada Kultūras centrā š.g. 14.martā pulkstens 18:00.

Novados