Smiltenes dome izdevusi rīkojumu pārtraukt apmeklētāju pieņemšanu klātienē

Lai ierobežotu “Covid-19” vīrusa izplatību un rūpētos par darbinieku un apmeklētāju veselību un, sekojot līdzi noteiktajām Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, kā arī saistībā ar valdības izsludināto ārkārtas situāciju valstī līdz 14. aprīlim, ar mērķi šajā laikā ierobežot “Covid-19” izplatību, Smiltenes novada dome ir izdevusi rīkojumu pārtraukt apmeklētāju pieņemšanu klātienē Smiltenes novada pašvaldības iestādēs/struktūrvienībās un pašvaldības kapitālsabiedrībās no pirmdienas, 16. marta.

“Smiltenes novada iedzīvotāji, šis ir laiks, kad mums visiem kopā ir jābūt atbildīgiem, lai apturētu jaunā koronavīrusa “Covid-19” pandēmijas izplatību. Ir apstiprināts, ka šis vīruss tiek pārnests no cilvēka uz cilvēku, pilienu un kontakta izplatīšanās ceļā. Inficēto skaits ar katru dienu strauji pieaug visā pasaulē, to apturēt varam tikai mēs paši, ja šo ārkārtas situāciju un valstī noteiktos ierobežojumus uztversim nopietni. Mūsu pienākums un atbildība ir maksimāli samazināt kontaktus ar citiem cilvēkiem, nepakļaut citas personas inficēšanās riskam,” ziņo Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Smiltenes novada pašvaldība lūdz ikvienam iedzīvotājam iespēju robežās samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, īpaši ar gados vecākiem,  neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, nepulcēties neformālos pasākumos (īpaši tas attiecas uz jauniešiem), darbu pēc iespējas veikt attālināti – no mājām.  “Esam atbildīgi pret sevi, pret saviem līdzcilvēkiem – bērniem, vecākiem, vecvecākiem. Mūsu veselība ir pati svarīgākā!” šajā laikā būt atbildīgiem Smiltenes novada pašvaldības vārdā aicina M. Mūze.

IEROBEŽOJUMI UN KĀRTĪBA

Smiltenes novada pašvaldības administrācija un Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs no 16. marta pašvaldības pakalpojumus nodrošinās neklātienes formā.

Iesniegumus un jautājumus sūtīt uz e-pastu: [email protected] vai zvanīt uz tālruni 64707588 vai 20022348.

Pie Smiltenes novada domes Dārza ielā 3 ir izvietota slēgta pastkaste, kurā ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldības un valsts iestādēm.

Ar pašvaldības darbiniekiem aicinām sazināties, izmantojot e-pastus vai tālruņus.

Aktuālā informācija, iesniegumi, veidlapas un kontaktinformācija pieejama www.smiltene.lv.  

Par valsts pakalpojumiem saziņa e-pastā: [email protected] vai pa tālruņiem 66954850, 64707588.

Iedzīvotāji ir aicināti  izmantot portālā Latvija.lv  e-pakalpojumus, kur ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumu, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Pagasta pārvaldes

Ar pagasta pārvaldes vadītājiem, lauku attīstības speciālistiem, sociālā dienesta un bāriņtiesas darbiniekiem aicinām sazināties pa e-pastiem vai tālruņiem. Nepieciešamības gadījumā var sazināties ar Smiltenes novada domi pa tālruņiem: 64707588 vai 20022348 vai rakstīt uz e-pastu: [email protected], vai atstāt iesniegumus slēgtā pastkastē, kas atrodas pie Smiltenes novada domes administrācijas ēkas Dārza ielā 3.

Dzimtsarakstu nodaļa

Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļā apmeklētāji klātienē netiks pieņemti. Ja nav iespējams nodrošināt attālinātu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem (piemēram, civilstāvokļa aktu reģistrācija), apmeklētāju pieņemšana klātienē notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis saziņai 64707572, e-pasts: [email protected]

Smiltenes novada Bāriņtiesa

Smiltenes novada Bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas. Bāriņtiesa aicina izvērtēt iespēju notariālos pakalpojumus saņemt pēc 15. aprīļa. Nepieciešamības gadījumos lūgums sazināties pa tālruni  26603348 vai e-pastu: [email protected].

Smiltenes novada Būvvalde

No 16. marta Būvvalde apmeklētājus klātienē nepieņems. Būvniecības procesu saskaņošanu nodrošinās elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiks nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 20032189 vai e-pastu: [email protected].

Nekustamo īpašuma nodaļa

No 16. marta Nekustamo īpašumu nodaļa apmeklētājus klātienē nepieņems. Pakalpojumu sniegšana tiks nodroši-
nāta attālināti, izmantojot saziņu e-pastā vai pa tālruni. Dokumentus varēs iesniegt pa pastu vai klātienē atstāt slēgtā pastkastē, kas izvietota pie pašvaldības ēkas Dārza ielā 3. Tālrunis saziņai 20284499, e-pasts: [email protected].

Sociālais dienests

Sociālā dienesta speciālisti pakalpojumu sniegšanu nodrošinās attālināti, izmantojot saziņu e-pastā vai pa tālruni. Ja nav iespējams nodrošināt attālinātu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem (piemēram, sociālā pakalpojuma funkcija, veselības aprūpes funkcija), apmeklētāju pieņemšana klātienē notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta.  Dokumentus un iesniegumus būs iespējams ievietot slēdzamā pastkastē, kas atrodas pie Smiltenes novada domes administrācijas ēkas Dārza ielā 3. Tālrunis saziņai 26362282, e-pasts: [email protected]

Pašvaldības policija 

Smiltenes novada Pašvaldības policija turpinās darbu ierastajā kārtībā. Dežūrtālrunis – 28659933, neatliekamos gadījumos, kā arī gadījumos, kad pašvaldības policija nestrādā, lūgums zvanīt Valsts policijai uz diennakts bezmaksas tālruni 110.

Saskaņā ar valdības 14. marta ārkārtas sēdē noteiktajiem papildu lēmumiem jaunā koronavīrusa izraisītās saslimšanas “Covid-19” ierobežošanai Latvijā Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju uzraudzīs sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju par tiem, policija attiecīgi reaģēs. Gadījumos, ja netiks ievēroti Ministru kabineta rīkojumā noteiktie drošības pasākumi, var tikt piemērota arī atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība un piemērots sods.

Izglītības iestādes

Smiltenes novada dome lūdz nevest bērnus uz bērnudārzu līdz 14. aprīlim un rast veidu, kā nodrošināt savu bērnu pieskatīšanu mājas apstākļos, kā arī darba devējus atbalstīt vecākus, nodrošinot iespēju saviem darbiniekiem pieskatīt bērnus mājas apstākļos. Lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu, pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu nodrošinās atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 4.2. punktam, nodrošinot iestādēs dežūrgrupu/-as ar ierobežotu bērnu skaitu, ne vairāk kā pieci bērni vienā grupā. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene pēdējo 14 dienu periodā nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar “Covid-19” saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādes vispārējam apmeklējumam būs slēgtas.

Līdz 14. aprīlim tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot mācības attālināti. Pārcelta ir arī valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norise uz laikposmu no 2020. gada 12. līdz 15. maijam.

Līdz 14. aprīlim pārtrauktas visas kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu nodarbības un pasākumi (treniņi, sacensības un mēģinājumi).

Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde un tās struktūrvienības

Smiltenes novada Kultūras centrs un pagastu tautas un kultūras nami slēgti un visi publiskie pasākumi līdz 14. aprīlim atcelti. Slēgts ir arī kinoteātris, Smiltenes novada bibliotēka un pagastu bibliotēkas. Pašvaldības sporta objekti slēgti un pasākumi ir atcelti. 

Tūrisma informācijas centrs slēgts, individuālas konsultācijas telefoniski 29395200 vai e-pastā [email protected]. Smiltenes novada muzejs apmeklētājiem slēgts, tāpat arī TLMS “Smiltene”.

PASĀKUMI

Atcelti un aizliegti neatkarīgi no to apmeklētāju skaita visi publiskie piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasākumi (tajā skaitā naktsklubos un diskotēkās), sapulces, gājieni un piketi (atbilstoši likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” minētajām definīcijām), reliģiskās darbības veikšana pulcējoties.

Ierobežota neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Noteikts, ka kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz pulksten 23.

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Smiltenes NKUP”

SIA “Smiltenes NKUP” uz nenoteiktu laiku nepieņems klientus klātienē birojā Pils ielā 3A Smiltenē. Saziņa pa tālruni 26182972 vai e-pastu [email protected], vai arī sūtīt ziņu “Smiltenes NKUP” mājaslapā. Tāpat ziņojumu iesniegšanai iespējams izmantot arī pastkastīti Pils ielā 3A.

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”, lai pasargātu pacientus, personālu un Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientus, ieviesusi stingrus preventīvos pasākumus. 

Lai pasargātu Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientus, kuriem ir lielāks risks saslimšanai smagākā formā ar “Covid-19” infekciju, līdz 14. aprīlim ir aizliegts apmeklēt Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientus.

Smiltenes slimnīca lūdz pacientus

Izvērtēt poliklīnikas apmeklējuma nepieciešamību, ja ir situācija, ka ir izlemts neapmeklēt speciālistu, pie kura esat pierakstījies, lūgums sazināties ar reģistratūru (64772534), lai atteiktu vizīti pie speciālista.

Neienākt poliklīnikā vai Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā (traumpunktā), ja ir vismaz viens no šādiem simptomiem: paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums un pirms simptomu parādīšanās 14 dienu laikā ir būts kontaktā ar “Covid-19” infekcijas slimnieku vai ceļots uz “Covid-19” infekcijas skartajām teritorijām, bet zvanīt uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu 113.

Lietot poliklīnikas telpās uzstādītos roku dezinfekcijas līdzekļus. Ievērot Slimību profilakses un kontroles centra noteiktās rekomendācijas.

Novados