Smiltenes iedzīvotāji nepaliek vienaldzīgi, ieraugot nolauztas norādes zīmes uz Jakoba Langes kapavietu

Savulaik Smiltenē ģimnāzijas skolēni kopā ar pedagogiem sakopa un labiekārtoja baltvācu mācītāja, tulkotāja un publicista Jakoba Langes kapavietu vecajos Cērtenes kapos, kas atrodas mežā netālu no Veldes un Raiņa ielas. Sakopšanas darbi veikti arī dažādu talku ietvaros. Ar “Ziemeļlatviju” sazinājās kāda smilteniete, kura pastaigājoties pamanījusi, ka nolauztas un zemē nomestas norādes uz kapa vietu. Seniore ar laikraksta starpniecību vēlas noskaidrot, kam pilsētā par šo ir jāuzņemas rūpes.

J. Lange (1711–1777) ir arī pirmās vācu-latviešu un latviešu-vācu valodas vārdnīcas izveidotājs, kā arī piedalījies Bībeles veidošanā. Smiltenē J. Lange kalpoja par mācītāju no 1745. līdz 1771. gadam, pārceļoties uz šejieni no Ēveles draudzes.

“Dzīvoju netālu no Raiņa ielas. Ejot pastaigāties, dažkārt esmu sakopusi šo vietu, bet vairs jau veselība neļauj. Pavisam nesen pamanīju, ka noticis vandalisms, nolauzta norāde, stabiņš iesviests krūmos. Sirds ir pilna, jo negribas, lai ievērojama cilvēka kapa vieta paliktu aizmirsta. Ko tādā gadījumā dot skaistie informatīvie stendi? Šī ir Smiltenes simtgade, vasarā svinēsim svētkus ar vērienu, kad atbrauks daudz viesu un bijušo smilteniešu. Gribas, lai mūsu skaistā Smiltene ir sakopta,” telefonsarunā stāsta smilteniete.

Sazinājāmies ar Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas teritorijas apsaimniekošanas speciālisti Agiju Kukaini, kura pastāstīja, ka J. Langes kapavieta atrodas uz Smiltenes novada pašvaldības īpašuma, kuram šobrīd var piekļūt gan no Raiņa ielas, gan Drandu ielas gala. “Savā laikā iniciatīvu par piemiņas vietas kopšanu uzņēmās vairākas Smiltenes ģimnāzijas skolotājas. 2010. gadā tika uzstādītas norādes, ko mājturības stundās izgatavoja skolnieki. Pārbaudīsim, kas no zīmēm ir nolauztas, un tās atjaunosim. Nesen pašvaldību uzrunāja Smiltenes pensionāru apvienības vadītāja Rita Bormane un izteica vēlmi, ka seniori labprāt uzturētu Jakoba Langes atdusas vietu. Pašvaldība šo iniciatīvu atbalstīja,” stāsta A. Kukaine. Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste piebilst, ka sakopšana nepieciešama periodiski un lielas rūpes neprasa. Taču vienlaikus priecājas par vietējo iedzīvotāju iesaisti. 

“Satiekoties ar cilvēkiem, kas uz Cērtenes pilskalnu dodas nūjot un pastaigās, uzzināju, ka ebreju kapi un Jakoba Langes kapavieta ir nesakopta. Uz savu galvu neko darīt nedrīkst, ir jābūt pietātei pret šādām vietām. Konsultējos domē ar Agiju Kukaini, kura mums, senioriem, deva zaļo gaismu. Esam nolēmuši, ka Lielās talkas laikā sakopsim piemiņas vietu. Paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri līdz šim ir snieguši savu artavu. Uzskatu, ka katram ir roka jāpieliek, lai savu pilsētu padarītu skaistāku savu spēju robežās. Tagad par šo esam runājuši nelielā kompānijā, bet drīz apvienībā būs sapulce, kur par to informēšu pārējos pensionārus. Esmu pateicīga, ka dome atbalsta gan mūsu idejas, gan pasākumus. Tikpat svarīgi apzināties, ka uz mums var paļauties. Vienotībā ir spēks,” teic enerģiskā Smiltenes pensionāru apvienības vadītāja R. Bormane.

Novados