Smiltenes kultūras centrā – vakance. Pagarināta pieteikšanās!

Smiltenes novada Kultūras centrs izsludinājis konkursu uz mākslinieciskā vadītāja (-as) amatu uz noteiktu laiku līdz 2021. gada 10. augustam.

Vēl līdz 10. februārim šo amatu pilda Madara Mūrniece, pēc tam viņa atradīsies ilgstošā atvaļinājumā un, kad tas noslēgsies, turpinās pildīt savus amata pienākumus.

M. Mūrniece strādāja par Smiltenes pilsētas Kultūras centra māksliniecisko vadītāju, bet pēc  Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes izveidošanas  šis amats pārtapa par Smiltenes novada Kultūras centra māksliniecisko vadītāju.

“Šis cilvēks strādās arī konsultants pagastu tautas namiem. Mēs nākam kopā  un kopā domājam par kultūras attīstību,” teic  Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes vadītāja Aija Cunska.

Mākslinieciskā vadītāja amata galvenie pienākumi ir sadarbībā ar Kultūras centra vadītāju un amatiermākslas kolektīvu vadītājiem sagatavot sezonas darba plānu un pasākumu budžetu, organizēt valsts svētku, pilsētas svētku, kultūrvēsturiskus un tradicionālus pasākumus, sagatavot pasākumu scenārijus un režiju, nodrošināt to izpildi, vadīt pasākumus un citu.

Pretendentiem nepieciešamie dokumenti jāiesniedz Smiltenes novada Kultūras centrā klātienē vai elektroniski līdz 31. janvārim pulksten 16.

Novados