Smiltenes novadā aicina legalizēt ūdens pieslēgumus

Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Smiltenes NKUP” aicina līdz 31. martam pieteikties tos centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus, kuriem līdz šim nav bijis noslēgts līgums par atbilstoša pakalpojuma saņemšanu.

Viņi attiecīgi līdz 31. martam varēs legalizēt savam īpašumam izbūvēto pieslēgumu bez soda sankcijām.

Tāda karte – pirmajiem un vienīgajiem Latvijā

Realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētos projektus, pēdējos gados daudzviet Smiltenes pilsētā un novada pagastos ir izbūvēti jauni centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ar atzariem līdz nekustamo īpašumu (zemes gabalu) robežai. 

Lai legāli pieslēgtos šiem atzariem un saņemtu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, objektu īpašniekiem nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus un pēc izbūves noslēgt līgumu ar SIA “Smiltenes NKUP”, pieslēguma laikā klāt esot “Smiltenes NKUP” ūdenssaimniecības meistaram, taču daudzi īpašnieki pieslēgumus ir veikuši patvaļīgi un izmanto pakalpojumus, par tiem nemaksājot, secina uzņēmums. 

SIA “Smiltenes NKUP”  interneta vietnē ir pieejama interaktīvā “Smiltenes NKUP” ūdens, kanalizācijas un asenizācijas pakalpojumu līgumu karte par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Tajā ikviens interesents var atrast informāciju par Smiltenes novada mājsaimniecību izmantotajiem ūdens­saimniecības pakalpojumiem (ūdens, kanalizāciju un asenizāciju), ko mājsaimniecībām sniedz “Smiltenes NKUP”. 

“Mēs esam pirmie un pašlaik arī vienīgie Latvijā, kas ieviesuši šādu uzskatāmu karti sadarbībā ar pakalpojumu uzskaites programmas uzturētāju SIA “VAR Datu sistēmas” un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas uzturētāju SIA “Enviro­tech”. Šobrīd uzņēmuma darbinieku telefonos jau ir pieejama šī kopīgi izveidotā karte ar darbam nepieciešamo informāciju, lai ikdienā maksimāli īsā laikā varētu noskaidrot ūdensvada un kanalizācijas tīklu atrašanās vietas, atrast objektus, pakalpojuma veidu katram īpašumam un vēl citu informāciju,” informē SIA “Smiltenes NKUP” valdes loceklis Aigars Vīvuliņš.

Kur paliek izsmeļamo bedru saturs?

SIA “Smiltenes NKUP” katru gadu konstatē vairākus gadījumus, kad nekustamie īpašumi bez saskaņošanas tiek pievienoti centralizētajai ūdensapgādes un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nenoslēdzot ar “Smiltenes NKUP” līgumu par pakalpojumu lietošanu. Iepriekš minētā interaktīvā karte dod uzņēmuma darbiniekiem iespēju vizuāli uztvert informāciju par īpašumiem un tiem nodrošinātajiem pakalpojumiem, savukārt tehniskās iespējas sniedz iespēju pārliecināties par sniegto pakalpojumu uz vietas, pie katra īpašuma. Informācija pēc pakalpojuma līguma noslēgšanas vai pārslēgšanas, reizi diennaktī aktualizējas automātiski.

“Šogad SIA “Smiltenes NKUP” turpinās pārbaudīt ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pieslēgumus Smiltenes novadā, tāpēc aicinām pašus īpašniekus būt atbildīgiem un legalizēt izbūvētos pieslēgumus, kā arī noslēgt līgumu par katru pakalpojumu, kurš tiek izmantots. Diemžēl, skatoties karti un redzot tajā “baltos laukumus” (īpašumus, kam nav pieslēgumu pie centralizētās kanalizācijas – redakcijas piezīme), mums rodas jautājums, kur  šie īpašumi liek savu izsmeļamo kanalizācijas bedru saturu. Smiltenes novadā tikai 60 īpašumi ir reģistrējuši decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā savas bedres. Braucot pa Smiltenes pilsētu, esam novērojuši – kaut kur kaut kas grāvī smird, citi māk sapumpēt izsmeļamo bedru saturu upē un tālāk tas aiziet uz ezeriem, kur paši pēc tam peldamies un brīnāmies, kāpēc ezeri aizaug ar zilaļģēm. Vēl citi pamanījušies pacelt centralizētās kanalizācijas akas vāku un ar sūkni ielaist tajās savu izsmeļamo bedru saturu. Pateicoties interaktīvajai kartei, esam reģistrējuši gan šādus gadījumus, gan arī atklājuši nelegālus pieslēgumus centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kad cilvēks saņem pakalpojumus, bet par tiem nemaksā,” stāsta A. Vīvuliņš.
 
Neuzskaitītais ūdens var izmaksāt dārgi

Ja iedzīvotāji paši neko nedarīs, lai risinātu radušos situāciju par nelegālajiem pieslēgumiem, tad SIA “Smiltenes NKUP” atslēgs nelegālo ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu no maģistrālajiem tīkliem, kā arī piedzīs kompensāciju no īpašnieka tiesvedības ceļā saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 53.–55. punktā minēto kārtību, kas nosaka, kā tiek aprēķināta kompensācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu. 

A. Vīvuliņš brīdina, – ūdens, kas netiek uzskaitīts, tā lietotājam, var izmaksāt ļoti dārgi, proti, pie minimālā caurules diametra var nākties maksāt līdz pat 1300 eiro, bet, ja  nelikumīgi tiek lietots gan ūdens, gan kanalizācija, tad kompensācija var pārsniegt pat 3000 eiro apmēru.

Ja iedzīvotājiem ir jautājumi, viņi neskaidrību gadījumā var vērsties SIA “Smiltenes NKUP”. “Smiltenes NKUP” mērķis ir nevis sodīt, bet sakārtot ūdenssaimniecību, lai visi, kuri saņem pakalpojumus, par tiem samaksātu – lai  izmaksas negultos tikai uz godprātīgajiem maksātājiem, uzsver A. Vīvuliņš.

Piemēram, ir noslēdzies projekts “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē 3. kārta”, kurā pašvaldība un SIA “Smiltenes NKUP” ieguldījušas lielus līdzekļus, lai 17 Smiltenes ielās izbūvētu centralizētās  kanalizācijas tīklus un paralēli 15 ielās no tām – arī jaunu ūdensvadu.

Šobrīd “Smiltenes NKUP” sagatavo pieteikumu par savām vajadzībām Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodam, lai ūdenssaimniecības sakārtošanā aptvertu visu Smiltenes novadu – gan pilsētu, gan ciematus.

Novados