Smiltenes novadā brīva zeme mazdārziņiem

Smiltenes novadā ir iespēja tikt pie zemes mazdārziņiem vai zemes, ko izmantot lauksaimniecībā.

Smiltenes novada dome aicina  interesentus pieteikties uz neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu nomu lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves tiesībām.

Nomas līguma termiņš ir pieci gadi. Brīvie iznomājamie zemes gabali ir pieejami Smiltenes pilsētā, Brantu, Bilskas un Palsmanes pagastos (zemes gabalu adreses ir publicētas pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv sadaļā “Zemes noma”). Piemēram, Smiltenē brīvie zemes gabali mazdārziņiem ir Ezera ielā 5 un 6 un Daugavas ielā 39 un 50 A, bet Smiltenes pagastā –“Ilgās”.

Vairāk informācijas var iegūt, sazinoties ar  Smiltenes novada pašvaldībasNekustamo īpašumu nodaļu, zvanot pa tālruni 64707869, vai rakstot e-pastu  [email protected].

Novados