Smiltenes novadā būs jauna peldvieta

Šogad Smiltenes novadā būs par vienu peldvietu vairāk, tā atradīsies Launkalnes pagastā – ainaviski skaistā vietā  pie Lizdoles ezera.

Smiltenes novada dome īsteno projektu “Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram” un decembrī jau noslēgusi līgumu ar Smiltenes uzņēmumu SIA “Ceļinieks 2010” par Lizdoles ezera labiekārtošanas darbiem.

Līguma izpildes gaitā, vadoties pēc SIA “Ceļu komforts” izstrādātā būvprojekta, tiks labiekārtots laukums, lai izveidotu brīvu piekļuvi ezeram un izveidotu peldētavu, uzstādītu tajā labiekārtojuma elementus un izveidotu šķembotu laukumu pludmales uzturēšanas darbu nodrošināšanai, informē Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ira Punkstiņa.

Projektu paredzēts realizēt līdz šā gada 31. maijam. 

Uzņēmums “Ceļinieks 2010” objektā jau uzsācis pirmos darbus – sagatavojis to plānotajiem būvdarbiem un iztīrījis peldvietu no dūņām un tagad gaida salu, lai varētu turpināt darbu.

Peldvieta atradīsies tuvu lielajam ceļam, kas no Launkalnes ved uz Drustiem, blakus piebraucamajam ceļam uz atpūtas bāzi “Silmači”.
Launkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Māris Lazdiņš zina stāstīt, ka kādreiz cilvēki tur, kur tagad tiks iekārtota peldvieta, jau peldējušies, bet laika gaitā ezers aizaudzis ar niedrēm un smilšaino gultni pārklājušas dūņas.

Projekts “Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram” tiek realizēts, pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstam.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 49 867,10 eiro, no šās summas Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 41 901 eiro, bet Smiltenes novada domes līdzfinansējums – 7966,10 eiro. 

Projekta mērķis ir veicināt publisko ūdeņu pieejamību un pielāgošanos klimata pārmaiņām, radīt videi draudzīgu un līdzsvarotu publisko ūdeņu izmantošanas iespēju visām interešu grupām Smiltenes novadā, kā arī veicināt ilgtspējīgu vides aizsardzības prasību ievērošanu.

Novados