Smiltenes novada dome izsludina projektu līdzfinansēšanas konkursu nevalstiskajām organizācijām

Smiltenes novada dome izsludina 2019.gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā 2.kārtu. Projekta konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošus projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.

Projektu līdzfinansēšanas konkursā var piedalīties tikai nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi). Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 50% no projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz EUR 1000,00. Kopējais pieejamais finansējums 2658,58 EUR.

Projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un projekta vadītāja CV). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada mājas lapā, sadaļā “Attīstība” – Pašvaldības atbalsts. Papildus informācija, zvanot uz Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļu (tālrunis 64707571) vai sūtot jautājumus uz e-pastu: [email protected].

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2019.gada 11.oktobrim plkst. 16.00, Smiltenes novada domes Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729) personīgi vai pa pastu (pasta zīmogs 11.oktobris).

Ar iepriekšējos gados atbalstītajiem projektiem var iepazīties ŠEIT.

Novados