Smiltenes novada dome motivē radīt jaunus produktus

Viens no Smiltenes novada domes atbalsta instrumentiem vietējiem komersantiem, saimnieciskās darbības veicējiem un jaunajiem censoņiem ir projektu konkurss “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā”. 

Projekta konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā” mērķis ir sniegt atbalstu Smiltenes novada uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiek īstenoti Smiltenes novadā un kuru rezultātā tiek radīti jauni produkti un pakalpojumi vai tiek radītas jaunas darba vietas. Pašvaldība konkursu rīko vairākus gadus, un tas mazajiem uzņēmējiem bijis labs atspēriens tālākai attīstībai.

“Projektu uzņēmējdarbības ideju konkursā var piedalīties Smiltenes novadā reģistrēta juridiska persona vai fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 80 procentiem no iesniegtās projektu izdevumu tāmes ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 3000 eiro. Kopējais pieejamais finansējums ir 12 000 eiro,” informē Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Projektu pieteikums ir jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta pieteikumu veidlapa, izdevumu tāme, iesniedzēja dzīves un darba apraksts jeb CV vai cita nepieciešamā informācija pēc nolikuma). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, izdevumu tāmes veidlapa un cita nepieciešamā informācija pieejama Smiltenes novada mājaslapā https://smiltene.lv/attistiba/pasvaldibas-atbalsts/projektu-konkursi/

Papildu informāciju var iegūt, zvanot Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas speciālistiem uz 64707571 vai sūtot jautājumus uz e-pastu [email protected].

Projektu pieteikumus varēs iesniegt līdz pat 30. jūnijam, ievietojot Smiltenes novada domes slēgtajā pastkastē Dārza ielā 3 vai pēc valstī izsludinātās ārkārtas situācijas beigām iesniedzot Smiltenes novada domes Klientu apkalpošanas centrā, vai arī iesūtot pa pastu: Smiltenes novada dome, Dārza ielā 3, Smiltenē, LV-4729.

“Smiltenes novada dome norāda, ka, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju un ierobežojošos pasākumus vīrusa “Covid-19” izplatības mazināšanai konkursa izsludināšanas un norises laikā, var mainīties apstākļi, kuru rezultātā konkurss var tikt atcelts,” piebilst M. Mūze.

Novados