Smiltenes novada dome noslēdz līgumu ar SIA “R.K.C.F. RENESANSE” par Smiltenes vidusskolas mācību ēkas pārbūvi

Turpinot darbu pie projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” Nr.8.1.2.0/17/I/034 īstenošanas, 24.maijā Smiltenes novada dome noslēdza līgumu ar būvdarbu izpildītāju SIA “R.K.C.F. RENESANSE” par Smiltenes vidusskolas mācību ēkas Dakteru ielā 27 pārbūvi.  

Projekta ietvaros tiks veikta mācību ēkas pārbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē, darbus veicot divās kārtās. Pirmajā kārtā plānota jauna būvapjoma K4 korpusa būvniecība, inženierkomunikāciju izbūve un pieslēgumu pārbūve, lai nodrošinātu K4 korpusā izbūvēto komunikāciju un inženiertīklu darbību un teritorijas labiekārtošanas darbi. Otrajā kārtā paredzēta K5 korpusa (1973.gadā uzceltā skolas korpusa) pārbūve.

Mācību ēkas Dakteru ielā 27 pārbūves kopējās izmaksas 3609460,42 euro, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis.

Projekta būvuzraudzību veiks SIA “Marčuks”, autoruzraudzību- SIA “Firma L4”.

Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā, veicot ieguldījumus, un attīstīt esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta ietvaros 2018.gadā ir pabeigts darbs pie basketbola laukuma pārbūves un š.g. sākumā tika uzsākta vidusskolas internāta būvniecība. Internāta ēku plānots nodot ekspluatācijā 2020.gada I. ceturksnī. Pie internāta ēkas veikta pamatu izbūve, uzsākta ārējo inženierkomunikāciju izbūve un ēkas ārsienu un iekšienu konstrukciju izbūve. Projekta ietvaros vēl paredzēta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešana un aprīkojumu iegāde, multifunkcionālas sporta halles pārbūve.

Projekta kopējās izmaksas ir 7 304 313.39 euro, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 875 655.00 euro, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 770 698.15 euro.

Novados