Smiltenes novada iedzīvotājus aicina novērtēt ūdeņus

Valsts kontrole aicina arī Smiltenes novada iedzīvotājus sniegt viedokli, kā viņi vērtē publisko ūdeņu apsaimniekošanu un pieejamību savā pašvaldībā.

“Iesaisties revīzijā! Informē mūs par to, kā tava pašvaldība apsaimnieko tās teritorijā esošos ezerus, upes un pludmales!” aicina Valsts kontrole (VK).

VK vēlas uzzināt sabiedrības viedokli, vai pašvaldībās ir nodrošināta normatīvajiem aktiem atbilstoša un ekonomiska publisko ūdeņu pieejamība, tādējādi nodrošinot rekreācijas iespējas iedzīvotājiem un sekmējot pašvaldības izaugsmi.

It īpaši iesaistīties revīzijas procesā tiek aicināti Jūrmalas un Liepājas pilsētu, kā arī Carnikavas, Daugavpils, Engures, Kuldīgas, Līgatnes, Pāvilostas, Rēzeknes, Smiltenes, Tukuma un Ventspils novadu iedzīvotāji, kuru pašvaldību teritorijā esošie publiskie ūdeņi iekļauti revīzijā. Savukārt informācija par tām pašvaldībām, kas netiek detalizēti analizētas šajā revīzijā, būs nozīmīga, plānojot nākotnē veicamās pārbaudes pašvaldībās, informē Līga Krapāne, VK Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja.

Valsts kontrole aicina iedzīvotājus ziņot par, viņuprāt, nesaimniecisku rīcību vai neatbilstībām publisko ūdeņu apsaimniekošanā pašvaldībās, piemēram, par peldvietu, pludmaļu, upju un ezeru piekrastē esošu dabas taku apsaimniekošanu un piekļuves nodrošināšanu šādām teritorijām un to labiekārtojumu, tajā skaitā par pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, un arī par dažādu peldlīdzekļu izmantošanas iespējām un to uzraudzību. 

Tāpat iedzīvotāji var ziņot par makšķerēšanas un zvejas kārtību un uzraudzību pašvaldības teritorijā esošajos publiskajos ūdeņos, kā arī par apšaubāmiem projektiem, kas īstenoti šajos publiskajos ūdeņos vai to piekrastēs. VK arī aicina informēt par iedzīvotāju ieskatā pozitīviem piemēriem. Sniegto informāciju var papildināt ar fotoattēliem. 

Interesenti var aizpildīt anonīmu aptaujas anketu VK mājaslapā www.lrvk.gov.lv (skatīt sadaļu “Aktualitātes”) vai arī rakstīt e-pastu [email protected].

Iepriekš pēc aicinājuma iesaistīties revīzijās Valsts kontrole ieguva nozīmīgu informāciju un viedokļus par iedzīvotāju apmierinātību ar Rīgas pilsētas infrastruktūru un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu pašvaldībās. Tika saņemta arī informācija par vairāk nekā 200, pēc iedzīvotāju domām, nelietderīgiem infrastruktūras objektiem pašvaldībās.

Smiltenes novads ir bagāts ar ezeriem un upēm. Publisko ezeru un upju sarakstā Smiltenes novadā ir iekļauts tikai Lizdoles ezers Launkalnes pagastā, bet faktiski publiski pieejami ir vēl citi ezeri, ko apsaimnieko novada pašvaldība, piemēram, Teperis, Vidusezers, Tiltleju, Bilskas  un Blomes ezeri. Tāpat kā Lizdoles ezeram, arī šīm ūdenstilpēm ir izstrādāti apsaimniekošanas plāni, vairākās ūdenstilpēs pašvaldība papildinājusi zivju resursus. 

VK uzklausīs iedzīvotāju vērtējumu par visām ūdenstilpēm, ko apsaimnieko Smiltenes novada pašvaldība, ne tikai par Lizdoles ezeru, kas oficiāli ir iekļauts publisko ezeru sarakstā.

Savukārt tādus ezerus kā Nie­drājs, Spicieris un Klievezers Smiltenes novadā apsaimnieko akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”. Uz šīm ūdenstilpēm VK aicinājums neattiecas.

Novados