Smiltenes novadā izvieto informācijas stendus

Lai papildinātu vietējo tūrisma infrastruktūru, Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs  uzstādījis jaunus informācijas stendus pie četriem tūrisma objektiem Smiltenes novadā.

Trīs jauni informācijas stendi ir izgatavoti un uzstādīti Palsmanē – pie Palsmanes evaņģēliski luteriskās baznīcas, Palsmanes muižas un Mīlestības skvēriņa. 

“Īpaši svarīgi bija uzstādīt informācijas stendus pie Palsmanes evaņģēliski luteriskās baznīcas un Palsmanes muižas, jo šīs ir kultūrvēsturiski nozīmīgas celtnes, taču ikdienā tās nav pieejamas apmeklētājiem, tās var apskatīties tikai no ārpuses, līdz ar to interesenti varēs iepazīties ar to vēsturi jebkurā laikā,” stāsta Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra vadītājs Modris Apsītis.

Savukārt pie Mācītājmuižas Smiltenes pagastā  ir uzstādīts lielais informācijas stends, jo arī šī ir kultūrvēsturiski nozīmīga celtne, kuru var aplūkot tikai no ārpuses. Uz stenda izvietota informācija no abām pusēm – vienā pusē ir apraksts par muižu un tās vēsturi, savukārt otrā pusē – informācija par Smiltenes evaņģēliski luteriskās draudzes vēsturi, nozīmīgākajiem mācītājiem un to sniegto ieguldījumu.

Uz visiem stendiem informācija izvietota trijās valodās – latviešu, angļu un krievu, lai tā būtu saprotama arī ārzemju ceļotājiem.

Novados