Smiltenes novadā labie darbi turpināsies akcijā "Balta, balta mana sirds"

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, 1. jūnijs, Smiltenē allaž bijuši svētki. Ja vien mūsu ikdiena ritētu kā agrāk, tad jau 12. reizi krāšņi izdzīvotu Smiltenes novadā notiekošās labdarības akcijas bērniem ar īpašām vajadzībām “Balta, balta mana sirds” noslēguma pasākumu.

 Valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa dēļ tas bija liegts. Taču Smiltenes novada pašvaldība ziņo, ka vecāki ir laipni aicināti vērsties ar savu vajadzību Sociālajā dienestā pēc palīdzības, ja tāda ir nepieciešama. Savukārt akcijā iesaistītie  atklāj, ka labie darbi nekur nepazudīs, un ir apņēmības pilni meklēt risinājumu, lai palīdzētu bērniem.

“Akcija aizsākās 2008. gadā, tās iniciatore bija Latvijas Sarkanā Krusta Smiltenes nodaļas vadītāja Inguna Apsīte. Ar labdarības sarīkojumu Smiltenes novada Kultūras centrā “Balta, balta tava sirds” iedzīvotāji tika aicināti uz koncertu par ziedojumu, lai palīdzētu Smiltenes novada smagi slimiem bērniem un īpaši talantīgiem jauniešiem. No 2011. gada labdarības akcijas organizēšanā iesaistījās Smiltenes novada pašvaldība, tika aizsākta jauna tradīcija par noslēguma pasākumu rīkošanu  Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā. Tieši 1. jūnijs kļuvis par labdarības akcijas īpašo dienu, kur visas dienas garumā tiek radīti svētki novada mazajiem iedzīvotājiem,” stāsta Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Beitika.

Šo gadu laikā arī labdarības akcijas rīkotāji ir meklējuši veidu, kā pēc iespējas efektīvāk izmantot saziedotos līdzekļus. Sākotnēji ziedotā nauda tika sadalīta proporcionāli visiem novada bērniem, kam bija īpašas vajadzības un nepieciešams atbalsts, vēlāk Sociālā dienesta darbinieki izvirzīja vienu bērnu no katra pagasta, bet pēdējos gados vecāki ir aicināti vērsties Sociālajā dienestā pēc palīdzības un ziņot par savu nepieciešamību.  

Ar saziedotajiem līdzekļiem bērniem ir palīdzēts, sarūpējot dāvanu kartes no Smiltenes novada aptiekām, kur iespējams iegādāties nepieciešamos medikamentus, sniegts finansiāls atbalsts speciālistu konsultācijām, konkrētu situāciju izmeklējumiem un konsultācijām piesaistīti speciālisti no ārvalstīm, sarūpēts ortopēdiskais matracis, pozicionēšanas krēsliņš, optiskās brilles, atmaksātas rehabilitācijas terapijas – masāžas, baseina apmeklējumi, Montesori terapijas ar autismu slimiem bērniņiem, Reitera terapijas, iegādāti medikamenti ādas aprūpei.

“Inguna Apsīte man parādīja avīzes izgriezumu no pašas pirmās labdarības akcijas, kas notika pirms 12 gadiem. Šis 1. jūnijs bija pavisam citādāks, izpalika ierastā kņudoņa un skriešana. Braucot garām bērnu rotaļu laukumam, kur parasti notika labdarības akcijas noslēgums, valdīja neierasts klusums. Gluži vai tukšuma un nepadarīta darba sajūta. Lai arī šogad izpalika tradicionālās aktivitātes, jūnijā sanāksim kopā, lai meklētu veidus, kā turpināt aizsākto. Gatavošanās akcijai sākās jau sen, bērnudārza audzinātājas Inguna Slapjuma un Gunta Mežule, iesaistot pārējo kolektīvu, draugus un radus, bija paveikušas daudz,” laikrakstam stāsta Latvijas Sarkanā Krusta Smiltenes nodaļas vadītāja M. Vīgatne. 

M. Vīgante ne mirkli nešaubās par labdarības akcijas nepieciešamību arī turpmāk, vienlaikus cer, ka šāda pandēmija nākotnē pasauli neskars. “Jāatzīst, ka daudzi medicīniskie un rehabilitācijas pasākumi netiek apmaksāti no valsts puses un pēdējos gados tie kļuvuši dārgāki. Vecākiem ne vienmēr ir nepieciešamais finansējums, tāpēc šis ir labs veids, kā iesaistoties katrs varam dot savu artavu mūsu novada bērniem. Palīgā saucieni ik dienu ir dzirdami visā Latvijā. To nekļūst mazāk,” piebilst M. Vīgante. Viņa šobrīd aicina vecākus nekautrēties, bet vērsties pēc palīdzības Smiltenes novada Sociālajā dienestā.

Bērnudārza “Pīlādzītis” Rūķu grupas audzinātājai I. Slapjumai iesaistīšanās labdarības akcijas norisē ir pašsaprotama. Arī šobrīd audzinātāja ir optimisma pilna. “Labais nekur nepaliks! Kopā ar audzinātājām jau janvārī sākām iestudēt izrādi, kuras laikā vāktu ziedojumus bērniem ar īpašām vajadzībām.  Ārkārtas stāvokļa laikā viss apstājās, bet, tiklīdz varēs, to atkārtosim. Arī labdarības tirdziņam jau ir darinātas skaistas lietas. Jā, šobrīd ir dīvainas sajūtas, bet, pieļauju, tā ir jebkuram Latvijas iedzīvotājam. Šis ir pārdomu pilns laiks. Laiks, kurā fiziski jāievēro divu metru distance, bet domās esam tuvāk kā jebkad. Tāpēc nenolaižam rokas un nenokaram degunu! Paldies visiem, kuri daudzu gadu garumā atbalsta akciju “Balta, balta mana sirds” un turpina to darīt,” pateicīga ir pirmsskolas skolotāja.

Novados