Smiltenes novadā oktobrī uzsāksies bezmaksas sporta nodarbības

Ar 2020.gada oktobri Smiltenē, Bilskā, Variņos, Palsmanē un Grundzālē būs iespējams apmeklēt bezmaksas sporta un vingrošanas nodarbības. Nodarbību mērķis ir veicināt vispārējo fizisko un emocionālo veselību un veicināt ieradumu regulāri nodarboties ar fiziskām aktivitātēm.

Nodarbības norisināsies projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/052 ietvaros. Projekts tiek īstenots no 2017.gada un turpināsies līdz 2023.gadam. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Smiltenes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Vingrošana pie fizioterapeita:

  • Variņos, Variņu tautas nams, Oktobra iela 13 – no 4.oktobra svētdienās 17:00;
  • Palsmanē, Palsmanes kultūras nams –   no 4.oktobra svētdienās 18:30;  
  • Smiltenē, Smiltenes Sporta halles aerobikas zāle, Gaujas iela 1 – no 7.oktobra trešdienās 19:15;   
  • Bilskā, Bilskas pamatskola – no 8.oktobra ceturtdienās 19:00 ;

Reģistrēšanās pie fizioterapeites Baibas Gutānes, zvanot uz tālruni: 28642974. Vēlams līdzi ņemt savu paklājiņu!

Joga:

  • Smiltenē, Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skola, Gaujas iela 2 – no 5.oktobra pirmdienās 20:00;
  • Grundzālē, Grundzāle kultūras nams, Tilta iela 5 – no 6.oktobra otrdienās 18:00.

Reģistrēšanās pie treneres Danas Langenfeldas,  zvanot uz tālruni: 22132870. Vēlams ņemt līdzi savu paklājiņu!

Zumba:

  • Smiltenē, Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skola zāle, Gaujas iela 2 – no 4.oktobra svētdienās 10:00;
  • Grundzālē, Grundzāle kultūras nams, Tilta iela 5 – no 4.oktobra svētdienās 12:00.

Reģistrēšanās pie treneres Sandras Taubes, zvanot uz tālruni: 29605543.

CrossFit sporta nodarbības:

  • Smiltenē, Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skola, Gaujas iela 2 – no 9.oktobra piektdienās 19:30.

Reģistrēšanās pie treneres Daces Dzilnas, zvanot uz tālruni: 22028156.

Aicinām nodarbību apmeklētājiem būt atbildīgiem pret savu un apkārtējo veselību.  Ja ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (klepus, elpas trūkums, rīkles iekaisums, paaugstināta temperatūra) lūdzam nodarbības neapmeklēt!

20200928-1622-sporto-smiltenes-novada-ru

Novados