Smiltenes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus balsot par projektu pieteikumiem

Līdz 23.04. ir iespējams nobalsot par Smiltenes novada iestāžu un biedrību iesniegtajiem projektiem konkursā „Vidzemes kultūras programma 2020”. Iedzīvotāju balsošanas rezultātiem ir nozīmīga loma konkursa komisijas lēmumu pieņemšanā par finansējuma piešķiršanu iesniegtajiem projektu pieteikumiem. Šī ir lieliska iespēja iedzīvotājiem iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā un balsot par sev saistošām kultūras projektu iniciatīvām.

Smiltenes novada pašvaldība un tās iestādes ir iesniegušas četrus projektu pieteikumus konkursam “Vidzemes kultūras programma 2020”:

Projekts “Interaktīvā nodarbība “Saliec Smilteni pats!”. Projekta mērķis ir  Smiltenes kultūrvēsturisko notikumu rekonstrukcija vizuāli atraktīvā veidā, iesaistot ikvienu, lai caur emocionālām sajūtām izdzīvotu vēsturi un stiprinātu piederības sajūtu Smiltenei un novadam. Projekta iesniedzējs Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde. BALSO ŠEIT.

Projekts “Gudra izaugsme: Smiltenes novada muzeja ekspozīcijas dizaina stratēģija”. Projekta rezultātā Smiltenes novada muzejs vēlas izstrādāt muzeja ekspozīcijas dizaina stratēģijas koncepciju ar mērķi veicināt muzeja attīstību un atpazīstamību sabiedrībā, realizēt aktuālās tendences muzeju jomā, kā arī noorganizēt apmācību ciklu, dodot iespēju dalībniekiem gūt vērtīgas zināšanas un pieredzi iestādes stratēģijas izveidē, sekmējot izpratni par kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Projekta iesniedzējs Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde. BALSO ŠEIT.

Projekts “Mēru muiža – atgriešanās pie saknēm”. Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot semināru ciklu –  “Latvijas vēsturiskie muižu dārzi un senie kultūraugi” un dārza veidošanas, kopšanas un iekārtošanas meistarklasi. Īstenot semināru par senajām dejām un seno deju meistarklasi ar paraugdemonstrējumiem. Projekta iesniedzējs Smiltenes novada dome. BALSO ŠEIT.

Projekts “Meistardarbnīca “Vidzemes kulinārais mantojums””. Projekta ietvaros paredzēts organizēt izglītojošas meistardarbnīcas novada iedzīvotājiem, lai izglītotu un saglabātu Vidzemes novadam raksturīgo kulināro mantojumu un latviskās ģimenes dzīves un garīguma tradīcijas. Projekta iesniedzējs Smiltenes novada dome. BALSO ŠEIT.

________________________________________

Smiltenes novada biedrību iesniegtie projekti:

Biedrības “Smiltenei un Latvijai” projekts “Rata liras svētki Smiltenē”. Projekta ietvaros tiks organizēts vienas dienas svētku pasākums, kurā sabiedrībai būs iespēja tuvāk iepazīt Rata lira tradicionālo mūzikas instrumentu – meistarklasēs un koncertā izbaudīt šī neparastā instrumenta skanējumu. BALSO ŠEIT

Biedrības “Sabiedrība un attīstība” projekts “Amatniecības stūrakmeņi – māksla, mārketings, grāmatvedība”. Projekta ietvaros mākslinieki un amatnieki apgūs tādas svarīgas prasmes kā grāmatvedība, mārketings un sadarbība, tiks organizēti grāmatvedības un mārketinga vebināri, kā arī mākslas un amatniecības virtuālais hakatons. BALSO ŠEIT

________________________________________

Par konkursu “Vidzemes kultūras programma 2020”

Ikviens vidzemnieks līdz 23. aprīlim var paust atbalstu, nobalsojot par pieteikumiem, kas iesniegti konkursam “Vidzemes kultūras programma 2020”. Ar rezultātiem tiks iepazīstināta programmas ekspertu komisija un lēmumu par projektu atbilstību programmai, kā arī finansējuma piešķiršanu, pieņems Valsts kultūrkapitāla fonds saskaņā ar ekspertu komisijas sagatavoto ieteikumu.

Vidzemes plānošanas reģions saņēmis pavisam 149 kultūras projektu pieteikumus par kopējo summu 637373,67 EUR. Šogad konkursā tiks sadalīts finansējums 143000,00 EUR. Iesniegtie projekti aptver dažādas kultūras jomas un pasākumus Vidzemes kultūrvēsturiskā novada teritorijā. Līdz aprīļa beigām ekspertu komisija izvērtēs pieteiktos projektus un 5. maijā būs zināmi konkursa rezultāti. Programmas atbalstīto projektu saraksts tiks publicēts Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv.

Balsojums izsludināts, lai iesaistītu  sabiedrību un veicinātu viedokļa paušanu par to, kas vietējā mērogā ir būtiski, tomēr saņemto balsu apjoms negarantē finansējuma piešķiršanu. Iedzīvotāju balsojuma rezultāts dos skatījumu uz vidzemnieku priekšstatiem par kultūras aktivitātēm Vidzemē un ļaus lēmuma pieņēmējiem labāk izprast sabiedrības vajadzības.

Balsot iespējams Vidzemes plānošanas reģiona vietnē http://balso.vidzeme.lv, kur publicēti visu šogad konkursam iesniegto 149 kultūras iniciatīvu projektu apraksti. Balsot var ikviens iedzīvotājs no 16 gadu vecuma, vietnē autorizējoties caur www.latvija.lv, tā apstiprinot savu identitāti. Katram ir iespēja atdot balsi par trim dažādiem projektiem.

Uzsāktā pilotaktivitāte ir solis ceļā uz to, lai veicinātu sabiedrības iesaisti valsts un pašvaldību iestāžu lēmumu pieņemšanā, tai skaitā par budžeta sadali dažādām iniciatīvām. Gūtie secinājumi par sabiedrības balsojumu būs vērtīgi gan Vidzemes plānošanas reģionam, veicinot sabiedrības līdzdalības procesu, gan pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm, lai attīstītu iedzīvotāju iesaistes mehānismus lēmumu pieņemšanā. 

Iepriekš plānotā balsošana klātienē nenotiks valstī noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ. Informāciju un atbalstu  elektroniskā balsojuma veikšanai var saņemt, zvanot +371 28674617.

“Vidzemes kultūras programmu” Vidzemes plānošanas reģions īsteno jau trīspadsmito gadu. Kultūras programmu reģionos atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un AS “Latvijas valsts meži”. Tās ietvaros iespējams iegūt finansējumu kultūras projektu ieviešanai Vidzemes vēsturiskā novada teritorijā. Programmas mērķis ir veicināt līdzsvarotu visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī.

Sabiedrības balsošana organizēta pilotprojekta ietvaros, ko īsteno Vidzemes plānošanas reģions Interreg Baltijas jūras reģiona projektā “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu sadarbībā ar projekta partneriem Latvijā, Vācijā, Somijā, Lietuvā un Polijā. Tā mērķis ir veicināt pilsonisko līdzdalību un izpratni par līdzdalības budžeta nozīmi pašvaldībās. Vairāk: www.empaci.eu.

Avots: www.vidzeme.lv

Novados