Smiltenes novada pašvaldība aicina pievienoties “Talkošanas rallijam”

Smiltenes novada pašvaldība aicina pievienoties “Talkošanas rallijam”, kas tiek īstenots projekta “Green Palette” (Nr. LV-RU-II-053 “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos”) ietvaros kopā ar sadarbības partneriem Latvijā un Krievijā septiņās vietās: Viļānos, Balvos, Smiltenē, Viļakā, Krasnogorodskā, Pitalovā, Palkinā. Projekts paredz aktivitātes, lai vietējos iedzīvotājus izglītotu dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas jautājumos un pievērstu uzmanību bezatkritumu dzīvesveidam.

“Lielās Talkas” ietvaros – 24.aprīlī vai līdz 30. aprīlim aicinām talkot individuāli, ar draugu vai savu ģimeni, piedaloties arī pasākumā “Talkošanas rallijs”.

Kas ir jādara, lai piedalītos?

  1. Pasākumā var piedalīties jebkurš iedzīvotājs no projekta pārstāvētās teritorijas, izvēloties sev pieņemamāko talkošanas formātu un ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus: individuāli vai kopā ar savu ģimeni, izglītības iestāžu audzēkņu grupās, darba kolēģu organizācijās u.c. Dalībniekiem ir nepieciešams reģistrēties, elektroniskā veidlapa ŠEIT:
  2. Pasākuma dalībnieki sakopj piemājas teritoriju, organizāciju piegulošās teritorijas, likvidē izgāztuves, pastaigājoties pa mežu, uzkopj meža apkārtni u.tml.
  3. Izpilda kādu no aktivitātēm:

  • Veic zināšanu pārbaudi Viktorīnā;
  • Izpilda uzdevumu “Cik ilgi dabā sadalās šīs lietas?”, skatīt ŠEIT;
  • Nofotografē paveikto talkošanas dienā un nosūti  uz e-pastu: [email protected] vai “WhatsApp” ziņā  27062522, vai dalies ar foto, video materiāliem sociālajā vietnē “Facebook” pie pasākuma “Green Palette talko”. Dalībniekus aicinām izmantot tēmturus: #greenpalette, #greenpalettetalko. Visi dalībnieki piedalās balvu izlozē.

Informācija par iespēju saņemt  talkas maisus, skatīt ŠEIT.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.– 2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Novados