Smiltenes novada pašvaldības jaunā investīciju objekta nomas tiesības iegūst SIA “LV Timber”

Smiltenes novada domes sēdē apstiprināja investīciju objekta – ražošanas ēkas Limbažu ielā 8, Smiltenē, nomas tiesību izsoles rezultātus. Nomas tiesības uz 12 gadiem ir ieguvis kokapstrādes uzņēmums SIA “LV Timber”.

Jau rakstījām, ka Smiltenes novada dome 20.maijā rīkoja trešo nomas tiesību izsoli ražošanas ēkai Limbažu ielā 8. Noteiktajā termiņā pieteikumu izsolei iesniedza divi pretendenti. Investīciju objekta nosacīto nomas maksu un izsoles sākuma cenu  pašvaldība noteica 800,00 EUR bez PVN mēnesī. Par izsoles uzvarētāju izsoles komisija atzina SIA “LV Timber” ar augstāko piedāvāto nomas maksu 1011,00 EUR bez PVN mēnesī. Uzņēmums nomas tiesības ir ieguvis uz 12 gadiem.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš pauž gandarījumu, ka jaunajai pašvaldības  ražošanas ēkai ir atrasts nomnieks, kurš vēlas paplašināt savu darbību, ieguldīt papildu investīcijas un radīt jaunas darba vietas novada iedzīvotājiem: “Prieks, ka uz ražošanas ēkas izsoli pieteicās divi pretendenti – abi uzņēmumi ar lielām ambīcijām un vēlmi attīstīt savu uzņēmējdarbību Smiltenes novadā. Lai novads spētu veiksmīgi attīstīties, ir nepieciešams veidot vidi, kur uzņēmēji var attīstīt savu uzņēmējdarbību vai paplašināt esošo darbību, radot jaunas darba vietas. Jāpiezīmē, ka šī ražošanas ēka ir pirmā no divām, kuras pašvaldība būvē uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanai. 2020.gada nogalē noslēgsies otras ražošanas ēkas Valkas ielā 5 būvniecība, kurai arī tiks veikta nomas tiesību izsole.”

Limbažu ielas 8 nomas objekts sastāv no būves (iekštelpu platība 793,3 m2 un ārtelpu platība 412,9 m2); ar būvi neatdalāmi saistītās brauktuves un stāvvietas (asfaltbetona ceļi un bruģa laukumi ar kopējo platību 2416,89 m2); teritorijas nožogojuma un apgaismojuma; pievadiem pilsētas centralizētiem inženiertīkliem (ūdensvads, sadzīves kanalizācija, ārējie siltumtīkli, lietus ūdens kanalizācija), ārējiem elektrotīkliem,  ārējiem elektroniskiem sakaru tīkliem;  būvei un inženierbūvēm piesaistītā zemes gabala ar kopējo platību 4727,47 m2 .

SIA “LV Timber” ir mūsdienīgs, tehnoloģiski attīstīts kokapstrādes uzņēmums, kurš specializējies apses un melnalkšņa zāģbaļķu pārstrādē.  Uzņēmums dibināts 2006.gadā, bet kopš 2014.gada strādā kokapstrādes nozarē. SIA “LV Timber” 2019. gadā strādāja ar vairāk kā 2,24 miljonu EUR lielu apgrozījumu, nodarbinot 30 darbiniekus. Uzņēmuma pamatprodukcija ir augstas kvalitātes dažādu dimensiju apses un melnalkšņa zāģmateriāli un saunu apdares materiāli.  60 % saražotā produkcija tiek eksportēta galvenokārt uz Eiropas valstīm – Vāciju, Somiju, Lietuvu, Igauniju, Poliju, Austriju, Nīderlandi, Lielbritāniju. 

Uzņēmums izsoles pieteikumā ir norādījis, ka ražošanas ēkas izmantošanas mērķis ir attīstīt LV Timber esošās produkcijas ražošanu ar augstāku pievienot vērtību, veikt kaltētu kokmateriālu apstrādi gala produktā –  materiālu kalibrēšanu un ēvelēšanu. Uzņēmums atbilstoši izsoles noteikumiem plāno veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos vairāk kā 82 tūkst. EUR apmērā, kā arī radīt vairāk kā divas jaunas darba vietas.

Kā zināms pašvaldība projekta “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta” ietvaros pārbūvēja Celtnieku, Limbažu un Gaujas ielas posmus ar kopējo garumu 1,17 km, veica Limbažu ielas 8 degradētās teritorijas sakārtošanu un izbūvēja jaunu ražošanas ēku uzņēmējdarbības attīstībai. Projekta mērķis bija palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī sakārtot un attīstīt degradētās ražošanas teritorijas. Lai īstenotu projektu, pašvaldība piesaistīja Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Novados