Smiltenes novadā sākusies savākto lapu izvešanas akcija

Smiltenes novadā oktobri pašvaldība ir izsludinājusi par sakoptības jeb spodrības mēnesi.  

Tas nozīmē, ka  Smiltenes pilsētas teritorijā no iedzīvotājiem un uzņēmumiem tiks pieņemti un izvesti maisi ar sagrābtām lapām un citām zaļo augu daļām (dārza augu lakstiem, zāli, nezālēm).

Ugunskurā ir atļauts sadedzināt tikai koku, krūmu sausos un kaitēkļu bojātos zarus sava īpašuma teritorijā, ievērojot ugunsdrošības pasākumus un neradot kaitējumu trešās personas veselībai un mantai. Atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem lapu dedzināšana ir aizliegta.

Maisu izvešanu organizē un apmaksā pašvaldība ar vairākiem nosacījumiem. No katras mājsaimniecības lapu savākšanu veic ne vairāk kā vienu reizi. Izvešana jāpiesaka no 19. līdz 30. oktobrim, zvanot uz SIA “Smiltenes NKUP” pa tālruni  29161694 darba laikā no pulksten 9 līdz 12. Obligāti jānorāda mājas adrese, vieta, kur atstās maisus, ja mājas adrese nesakrīt ar atstāšanas vietu, un telefona numurs.
Savāktās zaļo augu daļas un lapas jāsaliek savos maisos, maisi jānovieto ārpus sētas. Ja maisos bez zāles un lapām tiks konstatēts augļu, ogu, dārzeņu, zaru un sadzīves atkritumu piemaisījums, maisi netiks izvesti.

Maisus izvedīs SIA “Smiltenes NKUP”. Plānotās maisu izvešanas dienas ir 22. un 29. oktobris, 5.,  12., 19. un 26. novembris. Ņemot vērā klimatiskos apstākļus un saņemto pieteikumu skaitu, lapu izvešanas laiks var tikt pagarināts vai arī var tikt noteiktas papildus izvešanas dienas.

Zaru izvešanu par maksu ir iespējams pieteikt, zvanot uz SIA “Smiltenes NKUP” pa tālruni 29161694 darba laikā no pulksten 8 līdz 17 vai uz SIA “ZAAO”, sazinoties pa tālruni 64281250 vai  29225862.

Smiltenes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem, izmantot pašvaldības apmaksāto savākto zaļo augu daļu un lapu maisu izvešanu pilsētas teritorijā un visas iespējamās neskaidrības risināt, savstarpēji komunicējot.

Novados