Smiltenes pašvaldība izsludina projektu konkursu

Smiltenes novada dome izsludina projektu līdzfinansēšanas konkursu nevalstiskajām organizācijām. Ja ideja tiks apstiprināta, tām būs iespēja saņemt finansiālu atbalstu līdz pat piecdesmit procentu apmērā no projekta izmaksu kopējās budžeta summas.

Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Zelma Mičule informē, ka projekta konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošas projektu idejas – izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās. Līdzfinansēšanas konkursā var piedalīties tikai nevalstiskās organizācijas, tajā skaitā biedrības un nodibinājumi Smiltenes novadā.

Projektu pieteikumi līdz 30. oktobrim jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un projekta vadītāja CV). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada mājaslapā smiltene.lv sadaļā Attīstība. Papildu informāciju var iegūt, zvanot 27001449 vai 27062522 vai sūtot jautājumus uz e-pastu [email protected].

Projektu konkursā kopējais pieejamais finansējums ir 3122,74 eiro.

Novados