Smiltenes pašvaldība strādā pie idejas par talku

Atgriežoties pie laikrakstā «Ziemeļlatvija» 23. oktobrī publicētā raksta «Langes kapavieta joprojām nesakopta», Smiltenes novada pašvaldība sniedz plašāku skaidrojumu par turpmāku risinājumu, lai baltvācu mācītāja, tulkotāja un publicista Jakoba Langes kapavieta būtu pienācīgi uzturēta.

Smiltenes novada pašvaldība atzīst, ka Jakoba Langes kapavieta nav pietiekami kopta un ka turpmāk piemiņas vietas teritorijas sakopšana ir jāveic biežāk kā līdz šim. Tāpat sadarbībā ar Smiltenes novada muzeju tiek strādāts pie idejas par  talkas organizēšanu J. Langes jubilejas un atceres pasākumu ietvaros, kuras laikā būtu uzdevums notīrīt kapavietas pieminekli no sūnām, apkārtējā teritorijā nopļaut sējeņus, kā arī ierīkot meža videi piemērotus stādījumus. 

«Papildus tiks atjaunotas arī koka norādes, kas ved uz piemiņas vietu. Tiek meklētas papildu finansējuma iespējas, lai atjaunotu nolauzto krustu. Šeit gan jāpiebilst, ka 2016. gadā divas reizes tika sniegti Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā otrajā un trešajā  konkursā projekta «Jakoba Langes kapa pieminekļa restaurācija» iesniegumi. Diemžēl abas reizes esam saņēmuši noraidījumu,» paskaidro Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Novados