Smiltenes pašvaldības augstākais apbalvojums piešķirts Jurim Matvejam

Turpinot tradīcijas, Smiltenes novada dome aicināja izvirzīt pašvaldības apbalvojumiem cilvēkus, kuri devuši īpašu ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā. Oktobra izskaņā notikušajā Smiltenes novada domes sēdē deputāti izvērtēja Smiltenes novada apbalvojumu nominācijas. Augstākais apbalvojums «Smiltenes novada Goda cilvēks» piešķirts Jurim Matvejam, kurš ar savām zināšanām ir stiprinājis un joprojām stiprina Smiltenes vārdu no pašiem pamatiem.

Atgriežoties Smiltenē pēc dienesta armijā 1972. gadā, J. Matvejs uzsāka darbu SIA «8CBR», kas palika pirmā un vienīgā darbavieta līdz pat 2010. gadam. Pirmais objekts jaunajam būvinženierim bija pirts būvniecība, pēc tam hokeja laukums pie Tepera ezera, tad Vecā parka gājēju celiņu projektēšana un būvniecība. 

«Vienlaikus Jura Matveja lielākā kaislība ir arhitektūra. Tapuši projekti dzīvojamām mājām un dažādām saimniecības ēkām. Kopumā projektētas aptuveni trīsdesmit dzīvojamās mājas, arī lielas ražotnes, piemēram, SIA «Smiltene Impex». Smilteniešu vidū iesaukts par Matveju Jurīti, viņš ir pabijis teju katrā Smiltenes ēkā, nekad nav atteicis padomu un vienmēr atradis laiku. Neskatoties uz lielo aizņemtību, Juris Matvejs atrod laiku hobijiem – makšķerēšanai un augļu koku potēšanai. Daudzos Smiltenes dārzos ražo viņa potētas ābeles, plūmes un bumbieres,» ar Smiltenes novada Goda cilvēku iepazīstina Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Beitika.

Gada balvu šogad saņems četri cilvēki. Apbalvojums «Gada balva kultūrā» piešķirts Smiltenes novada muzeja vadītājai Ievai Miķei; «Gada balva izglītībā» – Smiltenes tehnikuma Veterinārmedicīnas nodaļas vadītājai Mārītei Dragonei; «Gada balva tautsaimniecībā» – zīmola «InGo» īpašniecei un SIA «Latwing» valdes priekšsēdētājai Ingai Ērglei; «Gada balva veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē» – SIA «Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca» ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas darbiniecei Dzintrai Kotovai. 

L. Beitika informē, ka Smiltenes novada domes apbalvojumu «Goda raksts» piešķirs pirmsskolas izglītības iestādes «Pīlādzītis» saimniecības vadītājai Aivijai Sirmajai un skolotājai Aigai Ceplei. «Goda rakstus» saņems arī Bilskas pagasta pārvaldes ēkas uzraudze Regīna Čerņakovska, SIA «Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca» ilggadējā ārste Maija Lauze un Launkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Māris Lazdiņš.

Smiltenes novada domes apbalvojumu «Pateicības raksts» šogad nolemts piešķirt Smiltenes bērnudārza «Pīlādzītis» bijušajām darbiniecēm – mūzikas skolotājai Anitai Moruzai un veļas pārzinei Ligitai Norkus. «Pateicības rakstu» saņems arī atvērtās saimniecības «Zadiņi» vadītājs Elgars Felcis.

Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste L. Beitika laikrakstam stāsta, ka, visticamāk, tikai nākamās nedēļas otrajā pusē būs zināms, kādā formātā varēs pasniegt apbalvojumus cilvēkiem, kuri ar savu darba sparu, entuziasmu un pašaizliedzību ir uzlabojuši un bagātinājuši līdzcilvēku ikdienu, rūpējušies par Smiltenes novada labklājību, pozitīvu atpazīstamību un attīstību. Patlaban tiek veidoti videostāsti par Smiltenes novada Goda cilvēku un nominācijas «Gada balva» saņēmējiem.

Novados