Smiltenes sabiedriski aktīvākie seniori aicina būt kopā

Šogad 15. aprīlī apritēja 25 gadi, kopš darbojas Smiltenes pensionāru apvienība. Gadsimta ceturksnis ir gana ilgs laiks, lai atstātu pēdas pilsētā, un pensionāru apvienība arī to dara, piesakot sevi ar dažādām aktivitātēm – senioru vaļasprieku izstādēm, kopīgiem braucieniem uz teātra izrādēm un koncertiem, tematiskiem pasākumiem savās telpās Smilšu ielā 4.

Taču kāds bija pats sākums? To “Ziemeļlatvija” vaicāja tagadējai Smiltenes pensionāru apvienības vadītājai Ritai Bormanei.
– 1995. gadā vienā no Latvijas Tautas frontes Smiltenes grupas sēdēm Elza Lāce ierosināja nodibināt pensionāru organizāciju. Tas arī tika izdarīts. Par pirmo apvienības vadītāju ievēlēja Valteru Ķūrēnu. Laikam ritot, vadītāji ir mainījušies, bet apvienības ideja palikusi nemainīga – rosināt cilvēkus izkustēties ārā no mājām. Arī tagad aicinām ikvienu senioru – gan bijušos skolotājus, gan citu profesiju pārstāvjus – nāciet mūsu pulkā ar jaunām idejām, ienesiet “jaunas asinis”!  Vecākajai paaudzei apvienība ir iespēja būt kopā, draudzēties un satikt vienādi domājošus cilvēkus. Mūsu apvienībā nevar iegūt materiālu labumu, bet var gūt gandarījumu no kopā būšanas, no parunāšanās. Reizēm paša sāpes piemirstas, kad jūti, ka citam ir grūtāk un viņš iztur.

–  Apvienībai jubileja iekrīt ārkārtas stāvokļa laikā, tad jau svinēšana izpaliek.

–  Pirms pieciem gadiem atzīmējām 20 gadu jubileju, bet šogad jau iepriekš nospriedām pavasarī apvienības 25 gadu jubileju nesvinēt, lai svinību nebūtu pārāk daudz, jo naudiņas ir tik, cik ir, – cerējām, ka Smiltenes pilsēta šogad svinēs savus 100 gadus. Tagad esam katrs savās mājās. Cits citu apsveicām  pa telefonu.

– Cik senioru apvienībā šobrīd ir iesaistījušies? 

– Aktīvi darbojas kādi 20. Liels paldies visiem, arī tiem, kuri savu darbību apvienībā ir pārtraukuši! Paldies vajag biežāk teikt, citādi mēs bieži to darām tikai tad, kad aizejam uz kapu kalniņu ar ziediem rokās, bet tad jau ir par vēlu.

 Mūsu apvienībā ir arī cilvēki, kuriem vēlos teikt īpašu paldies. Tās ir Ilze Dudele, kura paveikusi milzīgu darbu, organizējot kolektīvos braucienus uz teātriem un koncertiem un vācot naudu  biļetēm, un Maija Zariņa. Maija ir mūsu māksliniece, visu, kas mūsu apvienībā notiek, viņa atspoguļo lielā grāmatā ārkārtīgi skaistā rokrakstā un skaistā noformējumā. Tad, kad kādam mūsu apvienības dalībniekam ir jubileja, Maija uzraksta apsveikumu ar skaistiem dzejoļiem un labiem vārdiem. Paldies vēlos teikt arī Genovefai Akmentiņai, Ārijai Rīderei, Mirdzai Pukstei, Izoldei Krūmiņai, Viktorijai Justai, Pēterim un Maijai Skroderiem, Dmitrijam Cimbaļukam, Vitai Mekšai, Dacei Kukainei, Vijai Garaissils, Ritai Adatai, Astrai Irbītei, Mārītei Reiniecei un Annai Sebrei. 

Visi kopā uzturam pozitīvu garu un optimistisku noskaņojumu.

Paldies arī Smiltenes novada domei, bijušajiem pašvaldības vadītājiem Aināram Mežulim un Gintam Kukainim, Smiltenes novada Kultūras centram un visiem pārējiem mūsu atbalstītājiem!  Nekad ne no vienas iestādes, ar kuru sadarbojos, neesmu jutusi atteikumu. Tas ir ļoti svarīgi, jo rosina darboties tālāk un nenolaist rokas. Mums arī ļoti patika tikšanās ar Smiltenes luterāņu draudzes mācītāju Reini Kulbergu, šo sadarbību turpināsim. Tāpat arī turpmāk sadarbosimies ar Smiltenes vidusskolu. Mums patīk, ka jaunā paaudze atnāk uz klubiņu ciemos. Pats galvenais – mēs, seniori, pateicoties visiem mūsu atbalstītājiem, jūtamies novērtēti.

Novados